Konwencja helsińska - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1715
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konwencja helsińska - wykład - strona 1 Konwencja helsińska - wykład - strona 2 Konwencja helsińska - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Konwencja helsińska  -  wcześniej i dziś                                                                       HELCOM   Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku (Komisja  Helsińska).     Organizacja międzyrządowa   W skład wchodzą: Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa,  Niemcy,  Polska, Rosja, Szwecja oraz Unia Europejska.    Przedstawiciele spotykają się co roku w Helsinkach, a od  1980 roku  co cztery lata na szczeblu ministerialnym.   01.07.2010-30.06.2012 aktualne przewodnictwo należy do  Szwecji.   W odrębnie Komisji znajdują się 4 komitety: ds.  środowiska, ds. morskich, ds. zwalczania, ds. technologii.      Cele HELCOM’u        Nadzorowanie sytuacji środowiska na obszarze  zlewni bałtyckiej i sporządzenie raportów.         Od 2003roku istnieje 5 głównych grup roboczych :     Grupa ds. monitoringu i ocen (HELCOM MONAS),   Grupa ds. ochrony przyrody i bioróżnorodności (HELCOM  HABITAT),   Grupa ds. zanieczyszczeń pochodzenia lądowego (HELCOM  LAND),   Grupa ds. działalności na morzu (HELCOM MARITIME),   Grupa ds. reagowania na rozlewy olejowe (HELCOM  RESPONSE).     HELCOM niemal corocznie opracowuje zalecenie  dotyczące różnych zagrożeń środowiskowych.  Zazwyczaj zalecenie taki przygotowywane jest  przez tak zwany kraj wiodący, który najczęściej  je już wypełnił.   Wszystkie rekomendacje przyjmowane są  jednomyślnie przez wszystkie kraje, a nie tylko  przez większość z nich. Jedynymi dokumentami  potwierdzającymi ich realizacje są raporty  rządowe.  I Konwencja Helsińska    22 marca 1974 roku Dania, Finlandia, Niemiecka  Republika Demokratyczna, Republika Federalna  Niemiec, Polska, Szwecja i Związek Radziecki  podpisały w Helsinkach Konwencje o Ochronie  Środowiska Morskiego Rejonu Bałtyku.    Miała ona charakter regionalny i uwzględniała  szereg różnych rodzajów zanieczyszczeń :  zanieczyszczenia lądowe , zanieczyszczenia przez  statki, składowanie odpadów,   Zwalczanie zanieczyszczeń (oczyszczanie),  kontrola ( monitoring) oraz ocena stanu  środowiska   Konwencja weszła dopiero w życie w roku 1980.  II Konwencja Helsińska   W 1990 roku podjęto rewizje konwencji i 9 kwietniu1992  roku podpisano nowa jej wersje.   ratyfikowana przez Polskę dnia 8 października 1999 r. i  weszła w życie dnia 17 stycznia 2000 r.    Traktat podpisały również Łotwa, Rosja, Litwa, Estonia, 

(…)

….
 ratyfikowana przez Polskę dnia 8 października 1999 r. i
weszła w życie dnia 17 stycznia 2000 r.
 Traktat podpisały również Łotwa, Rosja, Litwa, Estonia,
 Konwencja obejmuje swoim zasięgiem cały obszar
Morza Bałtyckiego, zarówno wody śródlądowe, jak i
tonie wodne Bałtyku, a także dno morskie. Pomiary
dotyczyły także obszaru całej zlewni Bałtyku, w celu
zredukowania zanieczyszczeń pochodzących z lądu.
HELCOM…

W 1990 roku podjęto rewizje konwencji i 9 kwietniu1992
roku podpisano nowa jej wersje.
ratyfikowana przez Polskę dnia 8 października 1999 r. i
weszła w życie dnia 17 stycznia 2000 r.
Traktat podpisały również Łotwa, Rosja, Litwa, Estonia,
Konwencja obejmuje swoim zasięgiem cały obszar
Morza Bałtyckiego, zarówno wody śródlądowe, jak i
tonie wodne Bałtyku, a także dno morskie. Pomiary
dotyczyły…
…)
- poilchlorowane fenole (PCP)
- polichlorowane difenyle (PCB)
- polichlorowane terfenyle (PCT)
- polichlorowane naftaleny (PCN)
- polichlorowane parafiny (CP)
- polichlorowane dibenzo-p-dioksyny (PCDD)
- polichlorowane bibenzofurany (PCDF)
- polibromowane bifenyle (PBB)
- polibromowane difenyloetery (PBDE)
- nonylofenole (NP)
- estry kwasu ftalowego (PAE)
- halogenowane związki organiczne (TOCl)
- metale ciężkie…
… morskiego
PODSUMOWANIEI KH dotyczyła całego Morza Bałtyckiego
natomiast II KH obejmuje również wody
śródlądowe, tonie wodne Bałtyku a także dno
morskie.
Pomiar dotyczy oprócz całej zlewni Bałtyku, w
celu zredukowania zanieczyszczeń pochodzących
z lądu.
I KH podpisało 7 krajów nadbałtyckich natomiast
II KH 10 krajów.
ŹRÓDŁA
Zeszyt 8 „ Polityka ochrony środowiska i
współpraca w rejonie Bałtyku…
… (PCT)
- polichlorowane naftaleny (PCN)
- polichlorowane parafiny (CP)
- polichlorowane dibenzo-p-dioksyny (PCDD)
- polichlorowane bibenzofurany (PCDF)
- polibromowane bifenyle (PBB)
- polibromowane difenyloetery (PBDE)
- nonylofenole (NP)
- estry kwasu ftalowego (PAE)
- halogenowane związki organiczne (TOCl)
- metale ciężkie itp..
Osiągnięcia
 Niższe zrzuty zanieczyszczeń organicznych i
biogennych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz