Konwencja o ochronie dzikiej flory i fauny europejskiej - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konwencja o ochronie dzikiej flory i fauny europejskiej - omówienie - strona 1 Konwencja o ochronie dzikiej flory i fauny europejskiej - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk naturalnych
Konwencja „Berneńska” zawarta 19.09.1979 w Bernie, ratyfikowana przez Polskę w 1996 r.
Depozytariusz - Sekretarz Generalny Rady Europy
Liczba stron: 45
2 gatunki z Polski chronione w ramach tej konwencji:
skalnica tatrzańska i Nocek Bechsteina
Konwencja zobowiązuje do:
usprawniania systemu ochrony gatunków i ich siedlisk (system ten ma objąć prawo, politykę gospodarczą, planowanie przestrzenne, naukę, popularyzację, ochronę przyrody)
Składania dwuletnich raportów z jej wykonywania Kwestie te reguluje m.in. Prawo łowieckie, Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt
Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego
Konwencja Helsińska zawarta w Helsinkach w 1974 r., ponownie w 1992 r. (jako II Konwencja Helsińska). Polska ratyfikowała pierwszą w 1980 r. a drugą w 1999
Siedziba Sekretariatu Konwencji - Helsinki
Liczba stron: 9 (osobną stroną jest UE)
Konwencja reguluje sprawy badań stanu środowiska Bałtyku oraz jego ochrony przez poszczególne kraje i we współpracy międzynarodowej (ochrona całego zlewiska Morza Bałtyckiego)
Konwencja dotyczy kompleksowych działań ochronnych w całym zlewisku Bałtyku, odnosi się także do morskich wód wewnętrznych i zobowiązuje do:
Zapobiegania zanieczyszczenie morza z jakichkolwiek źródeł
Stosowania środków zaradczych w przypadku prawdopodobieństwa takiego zanieczyszczenia
Przeprowadzeniu oceny wpływu projektowanej działalności przybrzeżnej na środowisku obszaru morskiego
Organem wykonawczym proklamowanym przez konwencję Helsińską jest Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku zwana najczęściej Komisją Helsińską lub HELCOM. Jest to organizacja międzynarodowa. Jej zadaniem jest monitorowanie oraz ochrona środowiska naturalnego Morza Bałtyckiego
Sygnatariuszami konwencji helsińskiej, a zatem i członkami KH są:
Dania
Estonia
Finlandia
Litwa
Łotwa
Niemcy
Polska
Rosja
Szwecja UE
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz