Monitoring środowiska

note /search

Chromatografia adsorpcyjna - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Monitoring środowiska
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2205

Chromatografia adsorpcyjna Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne wydziela się z gleby najczęściej poprzez ekstrakcję niepolarnym rozpuszczalnikiem organicznym. Proces ten nie jest selektywny. W ekstrakcie, poza węglowodorami...

Monitoring środowiska - wykład 1

 • Politechnika Gdańska
 • Monitoring środowiska
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1680

Wody op.gazy (Co2,N,NH3,H2S,SO2) ciecze i subs st (azotany,wodorowęglanamonu,NaCl,Na2SO4,prod niepełnego spalania  paliw,chem środ chwasto,owado,grzybobójcze) c.st (nr sole nieorganiczne Mg i Ca,met ciężkie,pierw  radioaktywne,pył,sadze,pyłki rośline, mikroorg)  Wody pow.Bezp (pow wody śródlądowe...

Monitoring środowiska -Opracowane pytania na egzamin

 • Politechnika Gdańska
 • Monitoring środowiska
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1659

1.  chloroza  objaw chorobowy roślin polegający na tworzeniu się i zaniku chlorofilu, przy którym następuje  rozpad chloroplastów. nie moze roslina przeprwoadzac fotosyntezy i generalnie to sie bierze z roznych rzeczy..  kumulacji fosforanów, zbyt duzej ilosci wapnia albo duzych nie doboroów 2.. ...

Wyodrębnienie wielopierścieniowych chlorcznychowodorów aromat

 • Politechnika Gdańska
 • Monitoring środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 728

Część doświadczalna. a)  Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia było przygotowanie próbki gleby, pobranej na terenie Wydziału Chemii UG, do oznaczenia toksycznych zanieczyszczeń, jakimi są wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA). Przygotowanie próbki do analizy objęło: - ekstrakcję węglowodorów ...

Oznaczanie azotanów III i azotanw V w próbkach wody

 • Politechnika Gdańska
 • Monitoring środowiska
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2233

SPRAWOZDANIE MONITORING ŚRODOWSKA „Oznaczanie azotanów (III) i azotanów (V) w próbkach wody” Oznaczanie azotanów (III) metodą spektofotometryczną 1. Przygotowaliśmy spektrofotometr do pomiarów.   Odczekaliśmy 15 minut aż nagrzeje się lampa. Wprowadziliśmy autoselektor NO2-.  2. Przeprowadziliśmy ...

Oznaczanie chlorków metodą spektrofotometryczną

 • Politechnika Gdańska
 • Monitoring środowiska
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2723

Sprawozdanie z ćwiczenia nr 3  Oznaczanie chlorków metodą spektrofotometryczną z tiocyjanianem rtęci(II)  Chlorki występują we wszystkich wodach w postaci soli: chlorku sodu, chlorku potasu i chlorku  wapnia. Wymienione sole pochodzą w natu...

spektrofotometria w nadfiolecie i świetle widzialnym

 • Politechnika Gdańska
 • Monitoring środowiska
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1757

Sprawozdanie z ćwiczenia nr 2 Zastosowanie spektrofotometrii w nadfiolecie i świetle widzialnym (UV-VIS) do  oznaczania fenoli w wodzie Źródłem  zanieczyszczenia   wody  fenolami  są  ścieki   przemysłowe   (pochodzą    głównie   z  k...

Chromatografia - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Monitoring środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1652

Cieczowa chromatog adsorpcyjna -rozdziel  mieszanin zw.org rozdzial przez wielokrotne,selektywne  procesy adsorpcji w aktywnych pomierzchni sorbentow.  Mech.adsorbcyjny -zatrzym.czast.subst.na pomierzch.adsorbentu;w procesie sa  o ddzialyw.miedzyczast :oddzial dipol-dipol,oddzialyw. dipol-dipol i...

Spektrofotometria - wejściówka

 • Politechnika Gdańska
 • Monitoring środowiska
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1554

W spektrofotometrii UV-Vis wykorzys są widma elektr, powst w wyniku przejść el pomiędzy określonymi  poziom energet.Przejścia:1.w związkach organ przeniesienie elek z orbitalu wiążącego lub niewiążącego o  niższej energii,na wolny