Monitoring środowiska -Opracowane pytania na egzamin

Nasza ocena:

5
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1554
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Monitoring środowiska -Opracowane pytania na egzamin - strona 1 Monitoring środowiska -Opracowane pytania na egzamin - strona 2 Monitoring środowiska -Opracowane pytania na egzamin - strona 3

Fragment notatki:


1.  chloroza  objaw chorobowy roślin polegający na tworzeniu się i zaniku chlorofilu, przy którym następuje  rozpad chloroplastów. nie moze roslina przeprwoadzac fotosyntezy i generalnie to sie bierze z roznych rzeczy..  kumulacji fosforanów, zbyt duzej ilosci wapnia albo duzych nie doboroów 2..  Dokładność i precyzja  – czym się mierzy 10.  opisać bloki  * blok-presje (emisje)  dotyczy prowadzenia rejestrów zanieczyszczęń np. map akustycznych  *blok – stan (imisja, jakość)  jest główną częścią monitoringu środowiska *blok-oceny i prognozy, na podstawie dwóch pierwszych bloków dokonuje się oceny, analizy i wysnuwa się  możliwe następstwa, skutki       3. porosty,  formy morfologiczne porostów 4.  Co to okrzemki  – bioindykatory (glony jednokomórkowe) .  PMŚ –  system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska realizowane przez jednostki administracji  państwowej rządowej, organów gmin jak również przez szkoły wyższe i podmioty gospodarcze. Cele PMŚ:  zwiększenie kuteczności działania na rzecz ochrony środowiska poprzez zbieranie, analizowanie i  udostepnianie danych dotyczących stanu środowiska i zmian w nim zachodzących. .  dlaczego makrozoobentos jest wazny w monitoringu mórz  -Chodzi o to, że nie zmienia swojego miejsca  przebywania i właśnie jego długi okres życia ,ze reagije w przewidywalny sposob na wiele czynnikow  antropogenicznych,ze mozna zaobserwowac wiele bezposrednich powiazan np z rybami czy zimujacymi  ptakami,i ze ilosciowy pobor jest stosunkowo latwy. .   Helcom - Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku. znana również jako Komisja Helsińska. Jest to  organizacja międzynarodowa proklamowana przez tzw. konwencję helsińską jako jej organ wykonawczy. Jej  zadaniem jest monitorowanie oraz ochrona środowiska naturalnego Morza Bałtyckiego. Zespół ekspertów  pracujących dla HELCOM-u zbiera informacje o stanie środowiska oraz zanieczyszczeniach zrzucanych do  morza. Dane te są analizowane i na tej podstawie opracowywane są zalecenia skierowane do państw  członkowskich, zobowiązujące do konkretnych działań, mających na celu ochronę obszaru Bałtyku.   Dania  Estonia Finlandia Litwa Łotwa Niemcy Polska Rosja Szwecja . Emitery, zanieczyszczenia powietrza:  energetyczne przemysłowe komunikacyjne komunalne . Zanieczyszczenia transgraniczne:  zanieczyszczenia przeniesione na znaczne odległości (pochodzą z emisji  wysokiej a z emisji niskiej zanieczyszczenia w najbliższym otoczeniu)   Depozycja:  proces usuwania zaniecz. Atmosferycznych na powierzchnię ziemi               sucha:  cząsteczki gazów pyłów i aerozoli opadają na ziemię       

(…)

… (wdychane przez nos i usta)
- frakcja tchawiczna (wnika poza krtan)
- frakcja respirabilna (wnika do pęcherzyków płucnych)
w Polsce pył zawieszony dzieli się na całkowity i respirabilny
pomiar:
- frakcji pm 10 i pm2,5 dokładne metody filtracyjno wagowe
- mniejsza niż 1 um fotometryczny pomiar stężenia masowego pyłu, liczniki optyczne, liczniki kondensacyjne
BTEX (toluen, etylobenzen, ksylen, benzen) – technika chromatografii gazowej z automatycznym poborem
prób
. MONITORING WÓD:
-kontrolny (badanie parametrów fizycznych i organoleptycznych, chemiczne, mikrobiologiczne)
-przeglądowy ( pdstw.: Badania mikrobiol, chemiczne dodatkowe: mikrobio.organoleptyczne,
fizykochemiczne, radiologiczne, badania chloru wolnego, sumy chloranów oraz ozonu
Jak się bada wody:
-powierzchniowe- z lądu
-wody podziemne…
…, są kancerogenne ponieważ są metabolizowane i
mogątworzyć trwałe połączenia z DNA
Benzen(a)piren – węglowodór aromatyczny dla którego w skali rakotwórczości przyjęto wartość równą 1.
Współczynnik rakotwórczości (k).
Zanieczyszczenia do wód przedostają się:
^bezpośrednio( mogą zostać zaniecz. Ściekami, ługowaniem sub. chem. Z wysypisk odadów, opadami pyłów
atmosferycznych, wymywaniem z gleb zawierających nawozy mineralne i środki ochr. roślin
^pośrednio- ścieki komunalne, przemysłowe, kopalniane w bezpośrednim sąsiedztwie powoduje wzrost
stężenia pierwiastków
5 klas czystości wód:
I wody o bardzo dobrej jakości (wartości poszczególnych wskaźników jakości kształtowane są przez
naturalne procesy w warstwie woodnośnej)
II wody o dobrej jakości (wartości wskaźników wody nie wskazują na źródło antropogeniczne)
III…
….
chlorofenole: np.pentachlorofenol PCP stosowany gównie jako herbicyd do niszczenia młodych chwastów
dwuliściennych.
detergenty: są szkodliwe dla ludzi i zwierzt kumulując się w organizmie mogą powodować alergie, zmiany
skórne, ułatwiają rozpuszcznie niebezpiecznych toksyn i ułatwiać ich kumulacje w organizmie.
NOWE NOWE NOWE
dokładność: metoda, która daje wyniki bliskie wartości rzeczywistej
inaczej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz