Oznaczanie azotanów III i azotanw V w próbkach wody

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2205
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oznaczanie azotanów III i azotanw V w próbkach wody - strona 1 Oznaczanie azotanów III i azotanw V w próbkach wody - strona 2 Oznaczanie azotanów III i azotanw V w próbkach wody - strona 3

Fragment notatki:


SPRAWOZDANIE MONITORING ŚRODOWSKA „Oznaczanie azotanów (III) i azotanów (V) w próbkach wody” Oznaczanie azotanów (III) metodą spektofotometryczną 1. Przygotowaliśmy spektrofotometr do pomiarów.   Odczekaliśmy 15 minut aż nagrzeje się lampa. Wprowadziliśmy autoselektor NO2-.  2. Przeprowadziliśmy kontrolę procesu pomiarowego z zastosowaniem roztworu wzorcowego  azotanów(III) Kontrolę procesu pomiarowego przeprowadziliśmy  wykonując pomiar absorbancji mieszaniny  reakcyjnej przygotowanej z roztworu wzorcowego o określonym stężeniu jonów.  Z roztworu  wzorcowego azotanów(III) o stężeniu jonów NO2  c= 1g/l  sporządziliśmy w kolbie miarowej na  100ml roztwór wzorcowy azotanów (III) o stężeniu jonów NO2  c=1mg/l.  Następnie  wprowadziliśmy 1 płaską łyżeczkę odczynnika NO2 do szklanej probówki oraz 5,0 ml świeżo  przygotowanego roztworu wzorcowego azotanów(III) o stężeniu jonów  c=1mg/l.  Zawartość  intensywnie wymieszaliśmy, aż do całkowitego rozpuszczenia odczynnika. Mieszaninę  pozostawiliśmy na 10 minut (czas reakcji). Przelaliśmy próbkę do kuwety 10 mm i dokonaliśmy pomiaru w fotometrze przy długości fali λ = 515 nm.  3. Przeprowadziliśmy analizę dla świeżo pobranej próbki wody wodociągowej. (Próbka A) Sprawdziliśmy pH wody przy pomocy pasków uniwersalnych, wynosiło ono ok. 8. Wykonaliśmy pomiar wody badanej. Wprowadziliśmy do szklanej probówki 1 płaską łyżeczkę  odczynnika NO2-1 następnie przy pomocy pipety wprowadziliśmy 5ml próbki wody.  Wymieszaliśmy intensywnie do momentu całkowitego rozpuszczenia odczynnika i odstawiliśmy na  10minut(czas reakcji). Przelaliśmy próbkę do kuwety 10mm i wykonaliśmy pomiar w fotometrze  przy długości fali  λ = 515 nm 4.Przeprowadziliśmy analizę wody środowiskowej według procedury opisanej w punkcie  Oznaczanie azotanów (V) metodą fotometryczną. 1. Przygotowaliśmy spektrofotometr do pomiarów Po włączeniu aparatu odczekaliśmy 15 min, aż nagrzeje się lampa, następnie wprowadziliśmy autoselektor NO3.  2. Przeprowadziliśmy kontrolę procesu pomiarowego z zastosowaniem roztworu wzorcowego  azotanów(V) Kontrolę procesu pomiarowego przeprowadzaliśmy poprzez wykonanie pomiaru absorbancji  mieszaniny reakcyjnej przygotowanej z roztworu wzorcowego o określonym stężeniu jonów NO3-. Wykonaliśmy to w następujący sposób: Z roztworu wzorcowego azotanów(V) o stężeniu NO3- c = 1  g/l sporządziliśmy w kolbie miarowej na 100 ml roztwór wzorcowy azotanów(V) o stężeniu jonów  NO3-  c = 20 mg/l. Wprowadziliśmy pipetą do szklanej probówki z korkiem 4,0 ml odczynnika NO3- 1. Dodaliśmy do probówki za pomocą pipety 0,5 ml świeżo przyrządzonego roztworu wzorcowego 

(…)

… =
320 nm.
4. Przeprowadziliśmy analizę dla wody środowiskowej według procedury opisanej w
punkcie 3. (Próbka C)
Otrzymane wyniki:
Wzorzec
Woda wodociągowa
Woda środowiskowa
Woda morska
Azotany (III) [mg/l]
13,4
0,61
0,29
-
Azotany (V) [mg/l]
14,4
4,8
18,4
2,2
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla
prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych…
… która to przekroczyła normę. Wszelkie rozbieżności mogły wyniknąć z źle
przygotowanych roztworów, błędów w aparaturze czy też z ciągłych problemów z
spektrofotometrem podczas pomiarów Uzyskane przez nas wyniki wskazują na III klasę czystości
wód pod względem stężenia azotanów może to być spowodowane różnymi czynnikami
naprzyklad:
-ściekami przemysłowymi
-poprzez spływ z upraw rolniczych, pól użyźnianych nawozami
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz