Monitoring środowiska - strona 2

note /search

Notatki do kolokwium

 • Politechnika Gdańska
 • Monitoring środowiska
Pobrań: 77
Wyświetleń: 987

Faza stała gleby-cz.;mineralna (skalenie,kwarc,krzemiany,węglany,miki)różny stopniu  rozdrobnienia.Na cz mineralną składają się: minerały pierwotne  do których zalicza się zwietrzałe  skały krystaliczne (żwir, piach), cechą minerałów pierwotnych jest brak zdolności sorpcyjnych(nie  chłoną wody, n...

Wejściówka - pomiary absorpcji

 • Politechnika Gdańska
 • Monitoring środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

instrumeny przenośne- odpow zakresem stężeń ozn subst-zgodnym z normami dla danych  analitów; określoną dokładnością i precyzją pomiarów;jasno określonym wpływem subst  przeszkadzających na wskazania przyrządu, prostym i szybkim sposobem wykonania pomiaru  metody bezpośrednie, Paski testowe- stos...

GIOŚ - Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska

 • Uniwersytet Gdański
 • Monitoring środowiska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 630

  Monitoring środowiska-Bałtyk    GIOŚ    Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska nakłada na Głównego Inspektora Ochrony  Środowiska - ustalenie ogólnych Kierunków działania organów Inspekcji Ochrony  Środowiska (art. 8a.l).    Uwzględniać ona muszą:    aktualny stan prawny w ochronie środowiska  ...

Monitoring środowiska - Bałtyk

 • Uniwersytet Gdański
 • Monitoring środowiska
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1001

Monitoring środowiska-Bałtyk    HELCOM  HELCOM - Komisja Helsińska (Helsinki Commission), pracuje nad ochroną środowiska Morza  Bałtyckiego przed wszelkimi formami zanieczyszczeń poprzez międzyrządową kooperację pomiędzy  Danią, Estonią, Unią Europejską, Finlandią, Niemcami, Łotwą, Litwą, Polską, R...

Program Helcom Combine- Fitoplankton

 • Uniwersytet Gdański
 • Monitoring środowiska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 945

Monitoring środowiska-Bałtyk    Program HELCOM COMBINE    Fitoplankton - chlorofil a  Wzbogacenie w biogeny (eutrofizacja) może powodować zwiększenie:     biomasy fitoplanktonu,     częstotliwości 1 czasu trwania zakwitów fitoplanktonu,     p...

Instrukcja do Monitoringu Morskiego Programu HELCOM COMBINE

 • Uniwersytet Gdański
 • Monitoring środowiska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 728

Monitoring środowiska-Bałtyk      Program HELCOM COMBINE    Instrukcja do Monitoringu Morskiego   Programu HELCOM COMBINE   CZĘŚĆ A. Aspekty ogólne  CZĘŚĆ B. Ogólne wskazówki w celu zapewnienia jakości monitoringu Morza Bałtyckiego  CZĘŚĆ C. Program monitoringu eutrofizacji jej efektów  CZĘŚĆ D. Pr...

Program Helcom Combine- Mezooplankton

 • Uniwersytet Gdański
 • Monitoring środowiska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 952

Monitoring środowiska-Bałtyk      Program HELCOM COMBINE          MEZOZOOPLANKTON  Podział zooplanktonu na grupy wielkościowe:    nannoplankton 2-20pm mikrozooplankton 20-200 pm    mezozooplankton 200 pm-20mm -    makrozooplankton  20mm    Mezozooplankton - istotny element sieci troficznej pelag...

Program Helcom Combine- Ryby strefy przybrzeżnej

 • Uniwersytet Gdański
 • Monitoring środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1043

Monitoring środowiska-Bałtyk      Program HELCOM COMBINE      RYBY STREFY PRZYBRZEŻNEJ    Ryby stanowią jeden z ważniejszych obiektów badań środowiskowych.  Prowadzi się wieloletni monitoring i prognozowanie co do wielkości i produktywności populacji ryb,  a także stałą kontrolę ich szeroko pojęte...

Program Helcom Combine - Zespoły fito i zoobentosu

 • Uniwersytet Gdański
 • Monitoring środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 910

Monitoring środowiska-Bałtyk      Program HELCOM COMBINE          ZESPOŁY FITO- i  ZOOBENTOSU  Zespoły fito- i zoobentosu obejmują organizmy zamieszkujące strefę fotyczną twardego, miękkiego i  mieszanego dna Bałtyku.  Monitoring biotycznych i abiotycznych czynników tej strefy jest szczególnie wska...

Monitoring środowiska, Pobieranie próbek do analizy

 • Uniwersytet Gdański
 • Monitoring środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 413

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Monitoring środowiska, Pobieranie próbek do analizy, pobieranie próbek gazowych, sposoby pobierania próbek wodnych, sposoby pobierania próbek stałych...