Wejściówka - pomiary absorpcji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wejściówka - pomiary absorpcji - strona 1

Fragment notatki:


instrumeny przenośne- odpow zakresem stężeń ozn subst-zgodnym z normami dla danych  analitów; określoną dokładnością i precyzją pomiarów;jasno określonym wpływem subst  przeszkadzających na wskazania przyrządu, prostym i szybkim sposobem wykonania pomiaru  metody bezpośrednie, Paski testowe- stos są do analiz próbek o rożnych zakresach stężeń (mg/l i g/l) jako narzędzie do  szybkiego sprawdzenia składu próbki,bez konieczności korzystania z czasochłonnych i drogich  procedur analitycznych. P.T.nasycone są subst,która reaguje z analitem,dając barwny  produkt.Zanurza się go na określony czas do próbki badanej a następnie porównuje barwę paska ze  skalą barw,odpowiad określonym stęż  analitu. Testy kuwetowe –stos są również do przeprowadzania barwnych reakcji, charakter się tym, że  kuweta może być jednocześnie naczyniem pomiarowym i reakcyjnym.Po wprowadzeniu do kuwety  odpowiedniej ilości próbki i odczynnika, dochodzi w niej do reakcji barwnej. Intensywność barwy  mierzona jest fotometrycznie. Krzywe wzorc  są kodowane w mikroprocesorach przyrządów. Po  wstawieniu kuwety z mieszan reakcyjną do spektro  następuje pomiar a wskazania wyświetlane są  najczęściej bezpośrednio w jednostkach stężenia  Zalety kuwetowych- używanie gotowych odczyn. niewielkie zużycie odczyn;długi okres trwałości  gotowych odczyn do testów ;wyeliminowanie konieczności wyznaczania krzywej wzorc,brak  konieczności posiadania innego wyposażenia,duża szybkość przeprowadzania pomiarów r.diazowania 2NO2-+2H+→2HNO2↔O=N–O–N=O+ H2O   O=N–O–N=O ↔ O=N+ +  -O–N=O  HSO3–Ar–NH2 + O=N+ → HSO3–Ar–NH–N=O + H+    HSO3–Ar–NH–N=O ↔ HSO3–Ar–N=N– OH HSO3–Ar–N=N–OH + H+→HSO3–Ar–N+≡N + H2O jony azotanowe z kw sulfanilowym w  srod kwaśnym;sól z dichlorkiem N-(1naftylo)etylenodiaminy(r.sprzęgania)  Bezpośrednie metody- podstawą jest selektywna absorpcja oznaczanego składnika.   Metody pośrednie  to te, w których pomiary absorpcji prowadzi się dopiero po przeprow analiz  subst,w wyniku odpowied reakcji w związek barwny.Wartość absorbancji takiej barwnej pochodnej  jest proporcjonalna do stęż  ozn  składnika. Czułość metody  spektrofotom def się jako najmniejsze ozn stęż subst lub najmniejsza różnica w  stęż subst, którą można oznaczyć za pomocą danej metody.Obiektywnym,liczbowym wyrażeniem  czułości jest molowy współcz  absorpcji (ε). ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz