Wyznaczanie stałej równowagi reakcji tworzenia kompleksów jodu - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyznaczanie stałej równowagi reakcji tworzenia kompleksów jodu - omówienie - strona 1 Wyznaczanie stałej równowagi reakcji tworzenia kompleksów jodu - omówienie - strona 2 Wyznaczanie stałej równowagi reakcji tworzenia kompleksów jodu - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Ćwiczenie wykonali: grupa 22, zespół 6
Nr ćwiczenia :
Data :
Maciej Listek , Wojciech Bieleń , Piotr Tarnowski , Magdalena Smoleń 5
29. 05 .2001 Temat:
Wyznaczanie stałej równowagi reakcji tworzenia kompleksów jodu
z aromatami
Cząsteczka jodu tworzy połączenia z donorami elektronów. Elektrony z pierścienia np.benze- nowego ulegają przesunięciu w kierunku bliższego atomu jodu. Stałe równowagi reakcji tworzenia tych kompleksów są niewielkie.
Ar + I2 = ArI2 W widmie w nadfiolecie pojawiają się bardzo silne pasma pochłaniania przy około 300 nm. W obszarze tym nie absorbuje ani czysty jod , ani aromat. Umożliwi to zastosowanie spektro- fotometru do badania stężenia powstających kompleksów. Dla niewielkich stężeń absorbancja jest wielkością addytywną. Dla roztworu jodu i aromatu, mierzona wielkość jest równa sumie
absorbancji jodu, aromatu i kompleksu. Zgodnie z prawem Lamberta-Beera, absorbancja dla każdego z tych składników jest równa iloczynowi absorbancji molowej a, szerokości kuwety b oraz stężenia składnika:
A =aArb[Ar] + aIb[I2] + aArb[ArI2]
Stężenie wolnego jodu [I2] jest równe stężeniu początkowemu [I2]0 minus stężenie kompleksu
[ArI2], podobnie stężenie wolnego aromatu [Ar] = [Ar]0 - [ArI2]. Po przekształceniach otrzymujemy następujące równanie:
które ma postać linii prostej y= b + a*x , gdzie x to odwrotność stężenia aromatu, a a i b to stałe. Kreśląc wykres tej funkcji i wyliczając współczynniki regresji liniowej można wyliczyć stałą K (ze współczynnika b wylicza się aArI2 i wstawiając do współczynnika a wylicza się K )
Widmo - rozkład natężenia promieniowania w zależności od jego energii, częstotliwości
lub długości fali
Widmo dostarcza wielu informacji o źródle danego promieniowania (tzw. Widmo emisyjne)
a często i o ośrodku , przez który ono przechodziło (tzw. widmo absorpcyjne)
Gdy fale elektromagnetyczne rozchodzą się w jakimś ośrodku, wtedy na ogół prędkość rozchodzenia
będzie różna dla fal o różnych długościach(dyspersja fal). Różnice miedzy falami elektromagnetycznymi o różnych częstotliwościach uwydatniają się szczególnie wyraźnie w wytwarzaniu i wykrywaniu promieniowania elektromagnetycznego. Stąd właśnie pochodzi
idea podziału całego widma elektromagnetycznego na szereg zakresów.
Kryterium podziału stanowią właściwości promieniowania, a także sposoby jego wytwarzania


(…)

…, między poziomami oscylacyjnymi
przez promieniowanie podczerwone, natomiast przejścia miedzy poziomami zewnętrznych powłok
elektronowych są wywołane przez promieniowanie widzialne i nadfioletowe.
Wartości energii: rotacyjnej, oscylacyjnej i elektronowej maja się do siebie w przybliżeniu jak
Erot : Eosc : Eel = 1 : 10 : 1000
Absorpcja promieniowania elektromagnetycznego w zakresie nadfioletu i światła widzialnego zależy
przede wszystkim od liczby i rozmieszczenia elektronów w absorbujących cząsteczkach.
W związkach nieorganicznych absorpcja następuje wówczas, gdy nie zapełniony poziom energetyczny
elektronów d lub f jest osłonięty lub chroniony przez całkowicie zapełniony poziom energetyczny
wytworzony zwykle przez wiązanie kowalencyjne lub koordynacyjne z innymi atomami.
Nasycone związki organiczne nie wykazują selektywnej absorpcji w zakresie widzialnym
i nadfiolecie.
W związkach organicznych absorpcja związana jest z przejściem elektronów walencyjnych wiązań
pojedynczych (elektrony * w prostych wiązaniach węglowodorów alifatycznych) i wielokrotnych
(elektrony * w nienasyconych węglowodorach i zw. aromatycznych) oraz elektronów wolnych par
elektronowych (elektronów n) , które nie biorą udziału w wiązaniach…
… częstotliwościach uwydatniają się szczególnie wyraźnie w wytwarzaniu i wykrywaniu promieniowania elektromagnetycznego. Stąd właśnie pochodzi
idea podziału całego widma elektromagnetycznego na szereg zakresów.
Kryterium podziału stanowią właściwości promieniowania, a także sposoby jego wytwarzania
i detekcji
Fale radiowe
mikrofale
podczerwień
Fale
widzialne
Nadfiolet
Promienie
Roentgena
Promienie gamma
109 1012 5…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz