Program Helcom Combine - Zespoły fito i zoobentosu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Program Helcom Combine - Zespoły fito i zoobentosu - strona 1 Program Helcom Combine - Zespoły fito i zoobentosu - strona 2

Fragment notatki:

Monitoring środowiska-Bałtyk      Program HELCOM COMBINE          ZESPOŁY FITO- i  ZOOBENTOSU  Zespoły fito- i zoobentosu obejmują organizmy zamieszkujące strefę fotyczną twardego, miękkiego i  mieszanego dna Bałtyku.  Monitoring biotycznych i abiotycznych czynników tej strefy jest szczególnie wskazany, ze względu na  to, że tu zachodzi większość produkcji, jest ona też bardziej narażona na wpływ człowieka.  Powszechnie stosowaną i zalecaną jest metoda transektów. Pozostałe, takie jak: fotografia lotnicza,  techniki video, echosondy stanowią metody komplementarne.  Monitoring wzdłuż ustalonych transektów jest zalecany raz w ciągu roku w okresie czerwiec -  wrzesień (najlepiej sierpień - wrzesień). Na danym obszarze powinien być wykonywany zawsze   w tym samym miesiącu.  Transekty powinny być reprezentatywne dla większego rejonu, zgodnie z morfologią dna i zespołów  bentosu a także czynników środowiskowych wpływających na ich rozwój.  Lista czynników biotycznych w monitoringu bałtyckiego fitobentosu:  Obowiązkowe : pozycja stacji; profil głębokościowy transektu; rodzaj dna; obszar odkrytego dna;  rozmieszczenie głębokościowe ważnych gatunków roślin; taksonomiczny skład fitobentosu; %  pokrycia dna przez roślinność; glony nitkowate;   Podstawowe : rozmieszczenie glonów taśmowatych; pokrycie dna i głębokość występowania  Mytilus  edulis,   Badania dodatkowe : Monitoring ważnych gatunków:  Fucus vesiculosus, Zostera marina,  głębokościowe  rozmieszczenie zwierząt; % pokrycie dna przez faunę denną; struktura taksonomiczna zoobentosu;  biomasa fito- i zoobentosu; przestrzenne rozmieszczenie fauny dennej  Metody in situ     Szeroko stosowane są obserwacje podwodne (dotyczy to głównie fitobentosu, w mniejszym  stopniu zwierząt) - zarówno przeprowadzane bezpośrednio przez nurków, jak i przy użyciu  systemu video ze statku.   Skład taksonomiczny fauny towarzyszącej glonom jest określany na podstawie prób ilościowych  zebranych przez nurków.  Rejsy badawcze wzdłuż transektów  -  Podstawą monitoringu bentosowej wegetacji wzdłuż traksektów są obserwacje bezpośrednie   i nagrania video przeprowadzane przez płetwonurków lub system video podłączony do statku.  -  Przeprowadza się to od brzegu do najgłębszego miejsca występowania roślin.    -  Pomiary stosuje się do przedziałów głębokościowych: 01m, l-2m, 2-4m, 4-6m etc.    Glony nie związane z podłożem  Należą do nich szybkorosnące; . jednoroczne glony takie jak:  Cladophora spp., Enteromorpha spp., Ulva  lactuca, Ectocarpus spp, 

(…)

…. zielenic, Fucus
vesiculosus, krasnorostów).
Skład gatunkowy
Oznaczenie gatunków pod wodą jest niejednokrotnie trudne, dlatego pobiera się ilościowe próby z
określonych głębokości.
Do zebrania prób używa się małych ram, np. 0,2mx0,2m.
Próby ilościowe
 Wszystkie zwierzęta i rośliny w obrębie każdej ramy są zbierane do siatki, do której wkładamy
również kartkę z informacją dot. daty, nazwy stacji…
…. zielenic, Fucus
vesiculosus, krasnorostów).
Skład gatunkowy
Oznaczenie gatunków pod wodą jest niejednokrotnie trudne, dlatego pobiera się ilościowe próby z
określonych głębokości.
Do zebrania prób używa się małych ram, np. 0,2mx0,2m.
Próby ilościowe
 Wszystkie zwierzęta i rośliny w obrębie każdej ramy są zbierane do siatki, do której wkładamy
również kartkę z informacją dot. daty, nazwy stacji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz