Program Helcom Combine- Mezooplankton

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Program Helcom Combine- Mezooplankton - strona 1 Program Helcom Combine- Mezooplankton - strona 2 Program Helcom Combine- Mezooplankton - strona 3

Fragment notatki:

Monitoring środowiska-Bałtyk      Program HELCOM COMBINE          MEZOZOOPLANKTON  Podział zooplanktonu na grupy wielkościowe:    nannoplankton 2-20pm mikrozooplankton 20-200 pm    mezozooplankton 200 pm-20mm -    makrozooplankton  20mm    Mezozooplankton - istotny element sieci troficznej pelagialu, „przekaźnik" pomiędzy  producentami a wyższymi poziomami troficznymi.  - zmiany w  biomasie i składzie taksonomicznym fitoplanktonu  zmiany w strukturze .  zespołu i produktywności mezozooplanktonu  potencjalny wpływ na stada ryb      Monitoring zooplanktonu służy m.in. do:    opisania składu taksonomicznego oraz przestrzennego rozmieszczenia liczebności   i biomasy zooplanktonu    określenia czasowych trendów (w tym wieloletnich) zmian tych parametrów    Pobór prób - pionowe zaciągi siecią WP-2 (100 µm oczko sieci) zaopatrzoną we flowmeter.    Odławiane warstwy:    dno - haloklina (włącznie)    górna granica halokliny - termoklina (włącznie)     górna granica termokliny - powierzchnia        Jeśli nie ma termokliny - standardowy zaciąg powinien być wykonany od 25m do  powierzchni.    Jeśli nie ma halokliny - zaciąg 75m do termokliny (włącznie) lub do 25m (jeśli nie ma  termokiiny).    Jeśli występuje strefa beztlenowa nad dnem, należy pobierać próby z pominięciem tej  warstwy.    Nie wolno pobierać zaciągów krótszych niż 5m.    Próby zooplanktonu konserwuje się 4% formaliną zbuforowaną do pH 8-8,2 przy użyciu boraksu  (Na2B403 - 10H20).    Próby należy przechowywać tak długo, dopóki zakończone wszystkie analizy.    Analizy laboratoryjne zooplanktonu przeprowadza się metodą podprób. W tym celu używa się:  - pipety (Stempel-plpette)  - splltera (Kott lub Folsom)    Próba powinna być intensywnie mieszana aż wszystkie organizmy będą rozmieszczone równomiernie  w całej objętości. Skupienia organizmów powinny być wyjęte z próby i liczone oddzielnie.    Liczebność      Wszystkie organizmy powinny być oznaczane I liczone dopóki nie określi się po 100  osobników każdej z trzech dominujących grup taksonomicznych.     Jeśli nie da się tego określić w jednej podpróbie - należy przeanalizować kolejną.     Termin „grupa taksonomiczna" obejmuje gatunki, rodzaje, rodziny i stadia rozwojowe  widłonogów.     Obecność makrozooplanktonu i rzadkich taksonów określa się na koniec przeglądając całą  próbę.    Biomasa     Biomasę zooplanktonu oblicza się używając metody Standardów Wagowych. 

(…)

… bezpopiołową uzyskaną z 1/2 próby.
MEZOZOOPLANKTON
- widłonogi
- wrotki
- meroplankton
MAKROZOOBENTOS DNA MIĘKKIEGO
Skład taksonomiczny zespołów bentosowych zależy generalnie od:
 rodzaju dna,
 głębokości,
falowania,
 dostępności tlenu,
 zasolenia, etc.
Makrobentos jest istotny dla monitoringu, ponieważ:
 większość gatunków jest długożyjących i można obserwować ich reakcje na zmiany
środowiskowe…
… czasowych (w skali lat) i przestrzennej zmienności składu taksonomicznego,
liczebności i biomasy w rejonach narażonych na antropopresję;
 zrozumienia relacji pomiędzy koncentracją biogenów a zmianami w obrębie makrofauny.
Sieć stacji badawczych powinna być reprezentatywna dla całego monitorowanego obszaru, należy
więc zbierać charakterystyczne próby zespołów makrofauny (na różnym rodzaju dna…
… (siarkowodór), rodzaj dna, etc.)
 zastosowane narzędzie poboru prób.
Inne metody zbioru materiału:
 Zaciągi dragą - uzupełniają obraz jakościowy makrofauny. Zalecane są zwłaszcza, gdy próby
z czerpacza są bez organizmów.
 Dokumentacja fotograficzna i video.
 Obrazy sonarowe dostarczają także informacji nt topografii i rodzaju dna, co jest użyteczne
przy późniejszej interpretacji wyników.
Przesiewanie prób
Dla Bałtyku zalecana jest siatka metalowa o rozmiarach oczek 1.0 x 1.0 mm.
Sortowanie
 Małe porcje materiału umieszcza się na sicie 0.5 mm i przepłukuje wodą, wymywając formalinę.
 Sortowanie odbywa się przy użyciu binokularu, szkła powiększającego.
 Uszkodzone zwierzęta powinny być zliczane na podstawie głów (np. wieloszczety) czy zamka
małży z fragmentem tkanki.
Oznaczanie biomasy
 Pomiar masy…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz