Metoda RoxAnn- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metoda RoxAnn- opracowanie - strona 1 Metoda RoxAnn- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Metoda RoxAnn
Jedna z głównych prostych metod hydroakustycznych rozpoznawania typu dna morskiego.
Metoda ta polega na obliczaniu dwóch prostych parametrów E1 i E2 charakteryzujących
energię sygnału pierwszego
i drugiego echa. Pierwsze echo to superpozycja: Echa
pochodzącego z odbicia zwierciadlanego sygnału nadanego od dna, Echa będącego wynikiem
rozpraszania padających ukośnie fal na nierównomiernej powierzchni dna, Echa z
rozpraszania objętościowego sygnału na niejednorodnościach w przypowierzchniowych
warstwach dna. Wtórne echo jest głównie związane z odbiciem zwierciadlanym na granicy
ośrodków woda-dno.
System ten składa się z czterech głównych modułów: 1)
wzmacniacza zasięgowej regulacji
wzmocnienia, pozwalającego na bezpośrednie podłączenie do przetwornika nadawczoodbiorczego 2) zespołu filtrów pasmowych, 3) układu detekcji i lokalizacji ech od dna, 4)
procesora przetwarzającego odbierane sygnały ech. System współpracuje z echosondą i
pozwala na rozpoznawanie typu dna w czasie rzeczywistym.
U1(t) – obwiednia
sygnału
pierwszego
echa,
U2(t) – obwiednia
sygnału wtórnego echa
System Roxann umożliwia ponadto: pomiary głębokości, współpracę z systemem GPS i
zapamiętywanie na bieżąco aktualnych współrzędnych geograficznych, przedstawianie na
ekranie komputera przeszukanych transektów na tle cyfrowej mapy badanego obszaru, z
zaznaczeniem rozpoznanych typów dna różnymi kolorami, współpracę z ploterem. Ze
względu na konieczność zastosowania odpowiednio wysokiej częstotliwości pracy rozważana
metoda nie może być stosowana na akwenach zbyt głębokich, (np. powyżej 200 metrów) w
związku z zbyt dużym tłumieniem sygnału wtórnego echa.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz