Metody akustyczne rozpoznawania dna morskiego- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody akustyczne rozpoznawania dna morskiego- opracowanie - strona 1 Metody akustyczne rozpoznawania dna morskiego- opracowanie - strona 2 Metody akustyczne rozpoznawania dna morskiego- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Etapy przetwarzania sygnałów w metodach akustycznych.
Metody akustyczne rozpoznawania dna morskiego.
Ogólnie:

Jedno i dwuparametrowe metody pomiaru echa wtórnego i pierwszego

Metody wykorzystujące modele rozproszenia powierzchniowego i objętościowego fali
akustycznej

Metody wykorzystujące źródła parametryczne i szerokopasmowe

Metody wykorzystujące analizę zespołu parametrów echa, wymiar fraktalny echa i
jego odpowiedź impulsową

Metody wykorzystujące sieci neuronowe

Metody wykorzystujące klasyfikatory neuronowo-rozmyte i wieloczęstotliwościowe

Metody wykorzystujące współczynniki falkowe

Złożone hybrydowe metody nadzorowanej i nienadzorowanej klasyfikacji skupień
parametrów echa
Rzeczywiste metody:

Estymacji współczynnika odbicia od dna na podstawie sygnału pierwszego i drugiego
echa

Wykorzystująca energie I i II echa – roxann

Z podziałem pierwszego echa

Porównywania skumulowanych obwiedni ech z modelami teoretycznymi

Wykorzystująca źródło parametryczne i sieć neuronową

Z zastosowaniem sygnału świergotowego

Analizy zespołu parametrów fizycznych i statystycznych echa

Wieloparametrowa wykorzystująca sygnały szerokopasmowe i analizę czasowoczęstotliwościową

Systemy QTC view i QTC impact

Wykorzystujące klasyfikatory z sieciami neuronowo-rozmytymi

Estymacji współczynnika tłumienia z wykorzystaniem sygnałów świergotowych i
analizy czasowo-częstotliwościowej

Porównywania echa z modelami rozproszenia w dziedzinie ciśnienia

Wykorzystujące sonary wielowiązkowe i sonary boczne
Metoda porównania skumulowanych obwiedni z modelami teoretycznymi odbicia fali od
dna.
Jest to metoda klasyfikacji dna morskiego. Po pierwsze echa od dna będącego na głębokości
300m będzie mniejsze niż na głębokości 50m, dlatego musimy posługiwać się
znormalizowanymi wielkościami. Sama metoda natomiast polega na tym, że uzyskane
sygnały echa(z badanego dna) całkujemy i uśredniamy a następnie porównujemy z wzorcami
i na zasadzie podobieństwa określamy rodzaj badanego dna.
Model systemu hydroakustycznego w zastosowaniu do telemonitoringu środowiska
morskiego.
W modelu przyjęto monostatyczną konfigurację systemu(wspólna lokalizacja odbiornika i
nadajnika).W kanale hydroakustycznym reprezentującym kanał informacyjny a jednocześnie
sam ośrodek znajduje się obiekt(np. konkretny obiekt fizyczny: okręt podwodny, ławica ryb,
dno morskie, lub podobszar ośrodka). Zadaniem systemu jest monitoring tego obiektu.
Do lokalizacji obiektu wykorzystuje się sygnał sondujący w postaci fal akustycznej. Jeżeli
wysłany z nadajnika sygnał natrafi na swojej drodze na obiekt to odbija się od niego i wraca
w postaci sygnału echa do odbiornika.
Ma on postać :e(t, x)=s(t)*k(t, x) ,gdzie s(t) –sygnał sondujący ,k(t)-odpowiedź impulsowa
obiektu.
W sygnale odebranym występują również dwie addytywne składowe zakłócające: szum n(t) i
rewerberacja r(t) oraz zakłócenie multiplikatywne T(t)(przypadkowe fluktuacje czasowoprzestrzenne ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz