Fotogrametria

note /search

Zasady stereoskopowego widzenia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fotogrametria
Pobrań: 350
Wyświetleń: 3997

...Zasady stereoskopowego widzenia Obrazy (m1, n1, m2, n2) dwóch punktów M,N niejednakowo oddalonych od obserwatora, powstają w różnych miejscach na siatkówce. Odstęp między obrazami tych punktów w lewym oku (O1) nie jest równy odstępowi między obrazami tych punktów w prawym oku (O2). Różnicę...

Ortofotomapa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fotogrametria
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3115

...Aerotriangulacja cyfrowa Elementy orientacji zewnętrznej zdjęć zostają wyznaczone podczas kameralnego zagęszczenia osnowy polowej (aerotriangulacja). Aerotriangulacja cyfrowa wykorzystuje korelację obrazów (automatyczne odna...

Zastosowania fotogrametrii - opracowanie definicji

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Fotogrametria
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1134

Zastosowania fotogrametrii Fotogrametria – dziedzina zajmująca się pomiarem terenów i obiektów przestrzennych, ustalaniem ich kształtu i położenia poprzez odpowiednie pozyskiwanie i przetwarzanie zdjęć – naziemnych i lotniczych Telemonitoring fotograficzny jest telemonitoringiem pasywnym, poleg...

Bezpośrednie metody estymacji siły celu- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Fotogrametria
Pobrań: 42
Wyświetleń: 679

Bezpośrednie metody estymacji siły celu  Metoda dwuwiązkowa – wykorzystuje przetwornik o dwu wiązkach (wąskiej i szerokiej) w konfiguracji współosiowej. Sygnał sondujący nadawany jest tylko w wąskiej wiązce - nasłuch prowadzony w obu. Syg...

Metoda RoxAnn- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Fotogrametria
Pobrań: 91
Wyświetleń: 616

Metoda RoxAnn Jedna z głównych prostych metod hydroakustycznych rozpoznawania typu dna morskiego. Metoda ta polega na obliczaniu dwóch prostych parametrów E1 i E2 charakteryzujących energię sygnału pierwszego i drugiego echa. Pierwsze echo to superpozycja: Echa pochodzącego z odbicia zwierciad...

Metody akustyczne rozpoznawania dna morskiego- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Fotogrametria
Pobrań: 140
Wyświetleń: 707

Etapy przetwarzania sygnałów w metodach akustycznych. Metody akustyczne rozpoznawania dna morskiego. Ogólnie:  Jedno i dwuparametrowe metody pomiaru echa wtórnego i pierwszego  Metody wykorzystujące modele rozproszenia powierzchniowego i objętościowego fali akustycznej  Metody wykorzyst...

Metody monitorowania Morskich Zasobów Żywych- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Fotogrametria
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

Metody monitorowania Morskich Zasobów Żywych Telemonitoring stanu i rozmieszczenia zasobów żywych środowiska morskiego znajduje się w centrum uwagi nie tylko takich dziedzin badań jak ochrona środowiska, biologia morza czy oceanografia ale również zajmuje istotne miejsce w rozwoju aplikacji syst...

Metody neuronowo-rozmyte- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Fotogrametria
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

Metody neuronowo-rozmyte Metody rzeczywiste (zaimplementowane i przetestowane) bazujące na metodach neuronoworozmytych:  Ekspertowy system rozmyty – 4 moduły (fuzzyfikator odpowiedzialny za rozmywanie danych wejściowych tj za odwzorowanie ich wartości w zbiory liczb z przedziału 0-1,

Obrazy satelitarne- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Fotogrametria
Pobrań: 56
Wyświetleń: 819

Przyczyny powstawania zniekształceń i/lub błędów w rejestracji obrazów satelitarnych. Czynniki powodujące geometryczne deformacje obrazu  ruch obrotowy Ziemi  różnice w odległości i kącie patrzenia dla różnych fragmentów sceny ...

Procedury stosowane w obróbce zdjęć lotniczych- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Fotogrametria
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1799

Procedury stosowane w obróbce zdjęć lotniczych Określanie orientacji zdjęcia  orientacja wewnętrzna zdjęcia  orientacja zewnętrzna zdjęcia  orientacja bezwzględna zdjęcia w fotografowanym terenie Określanie skali zdjęcia (poziomej i pionowej)  na podstawie stałej kamery oraz orientacj...