Procedury stosowane w obróbce zdjęć lotniczych- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1736
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procedury stosowane w obróbce zdjęć lotniczych- opracowanie - strona 1 Procedury stosowane w obróbce zdjęć lotniczych- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Procedury stosowane w obróbce zdjęć lotniczych
Określanie orientacji zdjęcia

orientacja wewnętrzna zdjęcia

orientacja zewnętrzna zdjęcia

orientacja bezwzględna zdjęcia w fotografowanym terenie
Określanie skali zdjęcia (poziomej i pionowej)

na podstawie stałej kamery oraz orientacji zewnętrznej zdjęcia

na podstawie punktów kontrolnych
Liczba pkt. kontrolnych
Rodzaj zdjęcia
0
nieprzetworzone (raw)
2
skalowalne
3 i więcej
przetworzone
wiele
ortofotografia
Korekcja geometryczna

usuwanie zniekształceń spowodowanych niedoskonałością urządzeń rejestrujących, w
tym układu optycznego kamery

korekcje związane z nierównościami terenu
Łączenie zdjęć – mozaikowanie (szereg zdjęć, zespół zdjęć)
Dalsze przetwarzanie zdjęć (postprocessing)

przetwarzanie histogramu

filtracja

fotointerpretacja zdjęć - rozpoznawanie i klasyfikacja typów obszarów oraz
rozpoznawanie obiektów (na podstawie kształtu, rozmiaru, tonu/barwy, struktury,
rozmieszczenia, cieni)

wektoryzacja
Analiza histogramu obrazu rastrowego wchodzi w skład narzędzi stosowanych w obróbce i
analizie cyfrowych obrazów satelitarnych i lotniczych. Obrazy te sa to obrazy rastrowe.
Zasadniczym celem przetwarzania obrazów satelitarnych i lotniczych jest tworzenie w
systemie GIS trzech rodzajów warstw danych oraz skojarzonych z nimi procedur:
1. warstw informacji z obrazów
2. warstw pochodnych danych z obrazów
3. warstw wektorowych oraz wektoryzację ręczną i automatyczną
Cyfrowy obraz posiada tą cechę, że można wyznaczyć jego histogram, czyli wykres częstości
występowania kolejnych wartości pikseli obrazu. Histogram pokazuje, jak liczne są w obrazie
punkty o różnych wartościach jasności. Analizowane obrazy, zawsze przed obróbką
jakimkolwiek algorytmem, były konwertowane do postaci obrazów czarno-białych, tzn.
reprezentowane były przez 256 odcieni szarości.. Wartość każdego punktu osi poziomej
histogramu równa jest liczbie punktów (pikseli) badanego obrazu o jasności równej wartości
tego punktu. Graficznie wygląda to tak, że na osi X mamy poziomy jasności (od 0 do 2n-1,
gdy n=8 to do 255), natomiast na osi Y mamy ilość punktów o danym poziomie jasności,
zazwyczaj wyrażaną w procentach. Analiza histogramów obrazów cyfrowych jest bardzo
pomocna w ich przetwarzaniu. Daje dużo informacji na temat obrabianego obrazu, m.in. o
zakresie poziomów jasności oraz jak licznie są reprezentowane te poziomy.
W rzeczywistości w pojęciu statystycznym histogram jest funkcją gęstości
prawdopodobieństwa h(x). Histogram informuje nas, więc o kontraście obrazu. Jeżeli dzwon
histogramu jest wąski to znaczy, że bardzo dużo dopuszczalnych wartości pikseli się
powtarza, czyli wystarczy zaledwie kilka kolorów do przedstawienia obrazu. W analizie
obrazów satelitarnych bardzo istotne są narzędzia umożliwiające wyrysowanie regionów w
obrazie, dzięki czemu możliwe jest klasyfikacja poszczególnych obszarów występujących w
treści obrazów.
Operacje na histogramach:
Wyrównanie histogramu pozwala ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz