GIOŚ - Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
GIOŚ - Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska - strona 1 GIOŚ - Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska - strona 2

Fragment notatki:

  Monitoring środowiska-Bałtyk    GIOŚ    Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska nakłada na Głównego Inspektora Ochrony  Środowiska - ustalenie ogólnych Kierunków działania organów Inspekcji Ochrony  Środowiska (art. 8a.l).    Uwzględniać ona muszą:    aktualny stan prawny w ochronie środowiska    politykę ekologiczną państwa    zobowiązania międzynarodowe.     Aktualnie ustalone są „Ogólne kierunki..." na lata 2007-2013, co wynika z:    przyjęcia przez Ministerstwo Środowiska „Polityki ekologicznej państwa na lata 2007- 2010        z  uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014"  • przyjęcia przez Parlament Europejski budżetu Unii Europejskiej na lata 2007-2013, co w praktyce  będzie miało zasadnicze znaczenie dla realizacji w Polsce - proekologicznych inwestycji, a tym  samym dla osiągnięcia zakładanych standardów ekologicznych.     „OGÓLNE KIERUNKI DZIAŁANIA ORGANÓW INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W  LATACH 2007-2013" określają jej zadania w dwóch podstawowych obszarach działalności:     kontroli przestrzegania prawa ochrony środowiska     monitoringu środowiska  (www.bip.gios.gov.pl)               Najważniejsze cele Państwowego Monitoringu Środowiska to zapewnienie danych monitoringowych i  informacji:  1.  dla potrzeb ochrony powietrza  2.  dla potrzeb ochrony wód  3.  w zakresie ochrony gleb  4.  dotyczących ochrony przyrody  5.  dla potrzeb ochrony przed hałasem  6.  dla potrzeb ochrony przed polami elektromagnetycznymi  7.  dla potrzeb ochrony przed promieniowaniem jonizującym.  8.  Opracowywanie kompleksowych ocen stanu środowiska i zintegrowanych analiz problemów  ekologicznych.        Na  bazie  dotychczasowych  doświadczeń  i  sieci  pomiarowych  sukcesywnie  będą  rozwijane  programy  monitoringu  diagnostycznego  i  operacyjnego  wód  powierzchniowych   i podziemnych pod kątem pełnej zgodności z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej.      Kontynuowany  i  systematycznie  modyfikowany  będzie  monitoring  Morza  Bałtyckiego   w  oparciu  o  wymagania  Konwencji'  Helsińskiej  oraz  o  kierunki  Strategii  Morskiej  UE   i projektu dyrektywy w tym zakresie.      Ponadto  przewiduje  się  wypracowanie  kompletnego  i  spójnego  systemu  klasyfikacji  stanu  wód oraz zapewnienie mechanizmu jego aktualizacji.    ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz