Program Helcom Combine- Fitoplankton

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Program Helcom Combine- Fitoplankton - strona 1 Program Helcom Combine- Fitoplankton - strona 2 Program Helcom Combine- Fitoplankton - strona 3

Fragment notatki:

Monitoring środowiska-Bałtyk    Program HELCOM COMBINE    Fitoplankton - chlorofil a  Wzbogacenie w biogeny (eutrofizacja) może powodować zwiększenie:     biomasy fitoplanktonu,     częstotliwości 1 czasu trwania zakwitów fitoplanktonu,     produkcji pierwotnej.  Chlorofil a jest używany jako wyznacznik biomasy fitoplanktonu.    Celem pomiarów koncentracji chlorofilu a w rejonie Morza Bałtyckiego jest:    określenie  czasowych  trendów  i  opisanie  przestrzennego  rozmieszczenia  biomasy  fitoplanktonu    częstotliwości i czasu trwania zakwitów.    Zwiększone koncentracje chlorofilu a występują głównie w wodach bogatych w biogeny oraz  w głębszych warstwach stratyfikowanej kolumny wody.    Do przestrzennego opisu rozmieszczenia chlorofilu a potrzebne są zarówno poziome, jak  pionowe, pobory materiału z odpowiedniej ilości stacji.    Ponadto prowadzi się rejsy i obserwacje lotnicze w celu oszacowania zasięgu i częstotliwości  zakwitów.     Do dokładnego określenia pionowego rozkładu chlorofilu a w kolumnie wody zaleca się  używania fluorometru.    Koncentracje chlorofilu a mogą się istotnie zmieniać w czasie sezonu wegetacyjnego a także  znacznie z roku na rok, co jest konsekwencją oddziaływania wielu czynników (np. warunków  meteorologicznych czy hydrologicznych).    Opisanie czasowych trendów może być trudne i dlatego próby powinny być zbierane przez  cały sezon wegetacyjny.    Daje to możliwość oszacowania średnich wartości dla wiosny 1 całego okresu rozwoju.    Dla otwartego mora w górnej części kolumny wody standardowe głębokości poboru prób na  chlorofil a są Identyczne jak dla biogenów: 1 m, 5 m, 10 m, 15m i 20 m.    Dodatkowe próby powinno się pozyskać jeśli maximum chlorofilu jest na innych  głębokościach. Maxima lokalizuje się podczas wykonywania profili fluorometrem/CTD.    Chlorofil powinien być także przeanalizowany w próbach pobranych do analizy fitoplanktonu  i produkcji pierwotnej.    Pomiary chlorofilu a mogą być wykonywane zarówno za pomocą spektrofotometru, jak i  fluorometru.    Pomiary feopigmentów powinny być dokonywane tylko przy użyciu fluorometru.    Fitoplankton  - produkcja pierwotna  Pomiary produkcji pierwotnej podejmowane są, m.in. w celu:    - określenia ekofizjologicznej odpowiedzi organizmów na różną dostępność biogenów;    - opisania czasowych trendów w kształtowaniu się produkcji pierwotnej      Fitoplankton - Produkcja pierwotna    Produkcja pierwotna powinna być mierzona za pomocą metody P/E w inkubatorze 

(…)

… biogenów może wpływać na zmiany biomasy fitoplanktonu i jego składu
taksonomicznego (np. przesunięcie dominacji z okrzemek na wiciowce, w tym też toksyczne).
Ponadto może występować wzrost częstotliwości, wielkości i czasu trwania zakwitów fitoplanktonu
Analiza składu taksonomicznego i biomasy fitoplanktonu prowadzona jest w celu:
A) opisania czasowych i przestrzennych trendów w kompozycji taksonomicznej…
… i jego składu
taksonomicznego (np. przesunięcie dominacji z okrzemek na wiciowce, w tym też toksyczne).
Ponadto może występować wzrost częstotliwości, wielkości i czasu trwania zakwitów fitoplanktonu
Analiza składu taksonomicznego i biomasy fitoplanktonu prowadzona jest w celu:
A) opisania czasowych i przestrzennych trendów w kompozycji taksonomicznej, liczebności
i biomasy fitoplanktonu oraz częstotliwości…

w ciągu całego okresu wegetacyjnego, co w niektórych rejonach Bałtyku oznacza cały rok.
Dodatkowo poza poborem prób na określonych stadach pomocą w identyfikacji zmienności i czaso-
przestrzennych zasięgów zakwitów fitoplanktonu służą zdjęcia satelitarne i lotniczy system
obserwacji.
 Poza poborem prób z określonych głębokości zaleca się także zebranie jakościowej próby
siecią (o oczku l0 µm) z warstwy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz