Monitoring środowiska - wykład 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1659
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Monitoring środowiska - wykład 1 - strona 1 Monitoring środowiska - wykład 1 - strona 2 Monitoring środowiska - wykład 1 - strona 3

Fragment notatki:


Wody op.gazy (Co2,N,NH3,H2S,SO2) ciecze i subs st (azotany,wodorowęglanamonu,NaCl,Na2SO4,prod niepełnego spalania  paliw,chem środ chwasto,owado,grzybobójcze) c.st (nr sole nieorganiczne Mg i Ca,met ciężkie,pierw  radioaktywne,pył,sadze,pyłki rośline, mikroorg)  Wody pow.Bezp (pow wody śródlądowe,morskie wody przybż,wody atm,wody glebowe,płytkie wody gruntowe-ścieki  przemysłowe, komunalne ,ługowanie róznych subs z wysypisk odpadów, odpady pyłów atm,zaw w glebach nawozy i środki  ochrony roślin) Pośr( ścieki komunalne,przemysłowe,kopalniane).  RDW  ochrona wód przed zanieczyszczeniem,zapobieganie degradacji wód,poprawa stanu ekosystemów  wodnych.Obserwacja i kontrola jakości wód pow przez monit diagnostyczny(ocena stanu wód,długoterminowe zmiany tego  stanu) operacyjny(bada wody których stan jest zły-badanie wskaźników podstawowych i specyficznych zależnych od rodzaju  presji) badawczy(bada wody które nie zostały jeszcze ozpoznane). Wody podziemne (Warstwy wodonośne pom niprzepuszczalnymi gliny-iły,skład wód-wietrzenie skał,erozja gleby,rozkład  materii roślinnej,czynniki antropogeniczne. Badanie jakości wód (fiz-chem:odczyn,przewodność elektryczn a właściwa,twardość ogól,węgiel org, =subs rozp,zas  mineralna,ogólna chem:As,Ba,Bor Cr,Zn, Al,Cd,Li,Mg,Mn,Cu,Ni ,Pb,Na, St,W, Ca,Fe zw chem:NH3,azot(III i  V),chlrki,fluorki,fosforany,SiO2,siarczany(VI), węglany, wodorowęglany) Ścieki  mieskie,bytowo-gosp(zaw dużo mat org)przemysłowe(pestycydy,masy plastyczne,zw pow czynne, cyjanki,sole  Pb,Hg,As) Zanieczyszczenia nieorg . met ciężkie (przedostają się do atm,wody,gleby,roślin,zwierząt,ludzi-niezbędne:Zn,Cu,Fe  zbędne:Pb,Cd,Hg,Cr,Ni Toksyczność zależy od stopnia skażenia środowiska,udziału w r-cjach biochem,stopnia wchłaniania i  wydalania,formy chem i fiz.Szczególnie niebezpieczne:As,Cu,Cd ,Pb,Hg,Zn,Cr,Ni,Se Arsen (przedostaje się ze ściekami przemysłowymi z zakładów farmaceutycznych,garbarskich,produkujących barwiniki, z  hut,wód kopalnianych pokładów geologicznych. Mogą zaw środki owado,grzybo,chwastobójcze. Toksyczność zależy od  postaci chem b toksyczny As(III). Uszkadza ukł nerwowy,pokarmowy,oddechowy,skórę,70-180mg śmierć) Chrom (przemysł galwanizerski,garbarski, włókienniczy, impregnacja drewna, barwniki, tworzywa sztuczne,zakłady  drukarskie,graficzne.CrIII nie toksyczny niezbędny do prawidłowego funkcjonowania org, CrVIb toksyczny-przewlekłe  zatrucia,stany zapalne płuc,owrzodzenie dwunastnicy,zmiany w mięsniu sercowym,wł mutagenne,karotwórcze.Max w  wodzie 0,01mg/l) Cynk (przemysłowe z prod baterii,farb,tekstyliów,tworzyw sztucznych, drukarni,zakładów graficznycg,wzbogacania  rudy,galwanizerskich i naturalnie w wyniku wymywania z gleby.Potrzebny do funkcjonowania ukł 

(…)

… lotne zw organiczne (pochodzenie:gazy spalinowe odparowanie produktów naftowych stosowanie rozpuszczalników
org parowanie magazynowanie dystrybucje paliw procesy technologiczne z rozp org procesy koksowania petrochemiczne)
węglowodory alifatyczne(alkany alkeny alkiny: etan etylen acetylen izobutan) węglowodory pierścieniowe(cykloalkany)
węglowodory arom(BTEX)w halogenowe(chloro bromo jodopochodne…
… amoniak) siarki (H2S tiole sylfidy disulfidy)
tlenu(alkohole aldehydy ketony) oczyszczalnie ścieków hodowla(biodegeneracja biomasy) cukrownie(rozkład
biomasy)zakłady prod kwas fosforowy ruch samochodowy.
indeks uciążliwości zapachowej pow Ik=(ΣWi x Nki)/Nk Pyły-subs stałe mogą być przenoszone na duże odległości wpływ
ma temperatura wilgotność prędkość wiatru. Pył opadajacy(b grube cząstki >10 mikrometrów…
… osadzonego na mat filtracyjnym.
Ozn lotnych węglowod c6-c12 chromatografia gazowa, by dostosować stężenie analitu stos się wzbogacanie skł:
dynamiczne przepuszczeniu pow przez pojemnik w którymskł są zatrzymywane na zasadzoe adsorpcji..
pasywne wzbogacenie 1 lub kilku zw z najbliższego otoczenia dozymetru na drodze dyfuzji lub permeacji przez
odpowiednią membranę przy czym ruch cząst gazu w kierunku…
…^5Technika pomiarów prosta,aparatura
łatwo dostępna.Rozpuszcz tanie i łatwe do oczyszczenie (typowe z nich to heksan,metanol, woda).Zastosow:oznaczania
zawartości śladowych oraz czystości gł skł.Wady metody spektrofotometrii UV/Vis duży błąd,przeciętnie 5-10%,a podczas
oznacz śladów(do 10-5%)ze wstępnym zagęszcz błąd może do 30%.
BŁĄD 1 Odstępstwa od prawa Lamberta-Beera:- instrumentalne (detektor…
… lotne zw organiczne (pochodzenie:gazy spalinowe odparowanie produktów naftowych stosowanie rozpuszczalników
org parowanie magazynowanie dystrybucje paliw procesy technologiczne z rozp org procesy koksowania petrochemiczne)
węglowodory alifatyczne(alkany alkeny alkiny: etan etylen acetylen izobutan) węglowodory pierścieniowe(cykloalkany)
węglowodory arom(BTEX)w halogenowe(chloro bromo jodopochodne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz