Controlling w Narodowym Instytucie Leków - referat

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 434
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Controlling w Narodowym Instytucie Leków - referat - strona 1 Controlling w Narodowym Instytucie Leków - referat - strona 2 Controlling w Narodowym Instytucie Leków - referat - strona 3

Fragment notatki:

Controlling w Narodowym Instytucie Leków
Narodowy Instytut Leków prowadzi prace naukowe, projekty badawcze oraz świadczy usługi
kompleksowej oceny jakości produktów leczniczych i wyrobów medycznych jak również
usługi w zakresie ekspertyz mikrobiologicznych i analiz genetycznych. Działalność usługowa
Instytutu prowadzona jest przez wyspecjalizowane jednostki (zakłady) wyodrębnione w
strukturze organizacyjnej NIL. Instytut jako jednostka naukowa realizuje swoje prace
badawcze korzystając z różnych źródeł finansowania. Dlatego też, aby móc efektywnie
rozliczać wykorzystanie przyznanych środków na realizowane projekty, rozpoczęto
poszukiwania rozwiązania, które miało zapewnić Instytutowi szybki dostęp do informacji
niezbędnych dla celów zarządczych, usprawnienie procesów budżetowania i rozliczania
środków wydatkowanych na prace badawczo–rozwojowe oraz usprawnić monitorowanie
rentowności projektów naukowych i działalności poszczególnych zakładów naukowych.
Dzięki takiemu rozwiązaniu informatycznemu Instytut mógłby kontrolować i planować
wykorzystanie tych środków w taki sposób, aby przy ich pomocy zrealizować ambitne plany
rozwojowe.
W grudniu 2006 Narodowy Instytut Leków podejmuje decyzję o zakupie i wdrożeniu nowych
rozwiązań wspomagających ten obszar działalności.
Przebieg wdrożenia
Przed wdrożeniem rozwiązania, prace służb administracyjno ekonomicznych wspierane były
przez oprogramowanie Macrologic w wersji Windows, a do celów związanych z
przygotowaniem informacji zarządczych wykorzystywany był przede wszystkim Excel.
Przygotowanie analiz ekonomicznych i niezbędnych raportów wymagało dużego nakładu
pracy i było czasochłonne.
Plan wdrożenia części kontrolingowej zakładał etapową realizacje zadań. Na początek
zaplanowano zaktualizowanie oprogramowania klasy ERP z dotychczasowej wersji na
Xpertis. W kolejnym kroku zaimplementowano Xpertis Kontroling. Dzięki ścisłej współpracy
z Narodowym Instytutem Leków, wynikającej z wcześniejszych kontaktów i opieki nad
pracującymi systemami, wdrożenie nie musiało być poprzedzone analizą przedwdrożeniową
gdyż, już przed zakupem nowego produktu, Macrologic znał potrzeby i oczekiwania
Instytutu.
Aktualizacja oprogramowania jak również wdrożenie Xpertis Kontroling odbyło się sprawnie
i nie zakłóciło toku normalnej pracy Instytutu. Przerwa w pracy poświęcona na zmianę
oprogramowania
i
uzgodnienie
niezbędnych
danych
trwała
tylko
1
dzień.
Więcej czasu poświęcono natomiast na modyfikacje obecnego systemu informacyjnego i
przygotowywania danych dla potrzeb kontrolingu.
Poszczególne komórki Instytutu dopracowują i ustalają procedury przekazywania danych do
programu Xpertis Kontroling, który funkcjonalnie jest gotowy do realizacji celów
postawionych przed wdrożeniem. Wdrożenie przebiegło szybko, zostaliśmy profesjonalnie
przeszkoleni,
a
Xpertis
okazał
się
łatwy
w
obsłudze.
Efekty wdrożenia
Monitorowanie wykonania planów, nanoszenie odchyleń od budżetu i sporządzanie raportów
dla dyrekcji wymagało wielu ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz