Ekologia i zarządzanie środowiskiem- wykład 6

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekologia i zarządzanie środowiskiem- wykład 6 - strona 1 Ekologia i zarządzanie środowiskiem- wykład 6 - strona 2 Ekologia i zarządzanie środowiskiem- wykład 6 - strona 3

Fragment notatki:

Ekologia i zarządzanie środowiskiem dr hab. Inż. Ryszard Nowosielski
Wykład 6
Podstawowe zasady koncepcji zrównoważonego rozwoju:
Zewnętrzne czynniki oceny:
polityka produktu
ocena cyklu życia produktu
program oznaczenia produktów przyjaznych środowisku
Zarządzanie cyklem życia produktu (5 etapów trwania produktu):
faza projektancka
faza produkcyjna
sprzedaż
konsumpcja - eksploatacja
faza pokonsumpcyjna
OCENA (ZARZĄDZANIE) CYKLU ŻYCIA PRODUKTU - LCA
To proces oceny wpływu na środowisko związanego z istnieniem na rynku produktu - wpływu związanego z całym okresem życia produktu.
Technika LCA różni się od innych narzędzi ochrony środowiska i ma kilka ważnych cech:
może być użyta jako studium wpływu na środowisko , albo produktu albo funkcji produktu wynikającej z jego zaprojektowanego działania
dostarcza obiektywnych danych niezależnych od jakiejkolwiek ideologii
jest dużo bardziej kompleksowa niż narzędzia ochrony środowiska
LCA jest realizowana w 3 etapach:
identyfikacja i kwantyfikacja obciążeń środowiskowych obejmujących zużycie energii i materiałów wsadowych oraz strumienie odpadów w konsekwencji zrzucanych do środowiska
ocena i obliczenie potencjalnych kosztów wpływu środowiskowych wynikających ze zidentyfikowanych wcześniej obciążeń
ocena sposobności i możliwości wykonywania dostępnych ulepszeń środowiskowych.
PROCEDURA OCENY CYKLU ŻYCIA PRODUKTU
zidentyfikowanie produktu: - określenie cyklu i zakresu
analiza inwentaryzacyjna: - opracowanie wykresów przypływów; - zbieranie danych;
- zdefiniowanie granic systemu; przetwarzanie danych
ocena wpływów: - ocena wielkości wpływów; - klasyfikacja i charakterystyka
ocena możliwości polepszenia produktu: sprawozdawczość i ocena poprawy
ROLA LCD w podejmowaniu decyzji:
a)aspekty środowiskowe: - analizy środo.: LCA; SFA; RA; EIA; inne
b)Aspekty pozaśrodowiskowe: - inne typy analiz: koszty; bezpieczeństwo; problem zatrudnienia; inne
ramy określające podjęcie decyzji
wyznacznik decyzji


(…)


poprawa praktyki eksploatacyjnej
redukcja wewnątrz i na zewnątrz zakładu - RECYRKULACJA
odzysk
ponowne użycie
PROCEDURA MINIMALIZACJI ODPADÓW
Zmierza do tego aby zrealizować w przedsiębiorstwie system zarządzania środowiskowego. Składa się z:
fazy planowania i organizacji - określa wpływy przedsiębiorstwa na środowisko
faza oceny - realizowanie zadań
faza analizy wykonalności: - techniczna, - ekonomiczna…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz