Ekologia i zarządzanie środowiskiem

note /search

Ekologia i zarządzanie środowiskiem- wykład 2

  • Politechnika Śląska
  • Ekologia i zarządzanie środowiskiem
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1162

Ekologia i zarządzanie środowiskiem dr hab. Inż. Ryszard Nowosielski Wykład 2 Pełny cykl produkcyjny Ważniejsze deklaracje i konferencje Deklaracja ·SZTOKHOLMSKA 1972 - granice wzrostu Człowiek ma prawa wolności, równości i odpowiednich warunków życia w środowisku Dobra jakości tego środowiska...

Ekologia i zarządzanie środowiskiem- wykład 3

  • Politechnika Śląska
  • Ekologia i zarządzanie środowiskiem
Pobrań: 189
Wyświetleń: 896

Ekologia i zarządzanie środowiskiem dr hab. Inż. Ryszard Nowosielski Wykład 3 Do podstawowych reguł kształtowania ekorozwoju J. Kołodziejski zalicza: Całkowite i systemowe ujmowanie zjawisk przyrodniczych, społecznych i gospodarczych zachod...

Ekologia i zarządzanie środowiskiem- wykład 4

  • Politechnika Śląska
  • Ekologia i zarządzanie środowiskiem
Pobrań: 140
Wyświetleń: 756

Ekologia i zarządzanie środowiskiem dr hab. Inż. Ryszard Nowosielski Wykład 4 W Polsce wdrażanie ekorozwoju - 1989 r. - warunki wdrażania ekorozwoju: Zintegrowanie celów ekologicznych z celami społecznymi i gospodarczymi oraz przestrzennym zagospodarowaniem kraju. Restrukturyzacja gosp. Narodow...

Ekologia i zarządzanie środowiskiem- wykład 6

  • Politechnika Śląska
  • Ekologia i zarządzanie środowiskiem
Pobrań: 119
Wyświetleń: 742

Ekologia i zarządzanie środowiskiem dr hab. Inż. Ryszard Nowosielski Wykład 6 Podstawowe zasady koncepcji zrównoważonego rozwoju: Zewnętrzne czynniki oceny: polityka produktu ocena cyklu życia produktu program oznaczenia produktów przyjaznych środowisku Zarządzanie cyklem życia produktu (5 et...

Ekologia i zarządzanie środowiskiem- wykład 5

  • Politechnika Śląska
  • Ekologia i zarządzanie środowiskiem
Pobrań: 140
Wyświetleń: 861

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM oznacza zarządzanie użytkowaniem, ochronę i kształtowanie środowiska, czyli zarządzanie ochroną środowiska w szerokim tego słowa znaczeniu – co sposób bezpośredni i pośredni na „końcu rury”, w procesach produkcyjnych oraz w czasie pozaprodukcyjnej aktywności społeczeństwa...