Ekologia i zarządzanie środowiskiem- wykład 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekologia i zarządzanie środowiskiem- wykład 3 - strona 1 Ekologia i zarządzanie środowiskiem- wykład 3 - strona 2 Ekologia i zarządzanie środowiskiem- wykład 3 - strona 3

Fragment notatki:

Ekologia i zarządzanie środowiskiem dr hab. Inż. Ryszard Nowosielski
Wykład 3
Do podstawowych reguł kształtowania ekorozwoju J. Kołodziejski zalicza:
Całkowite i systemowe ujmowanie zjawisk przyrodniczych, społecznych i gospodarczych zachodzących w danym terytorium oraz traktowanie środowiska człowieka jako ograniczonej całości.
Postrzeganie środowiska jako procesu rozwojowego, w którym stale następują ewolucyjne i rewolucyjne zmiany.
Traktowani środowiska w sposób interaktywny, dostrzeganie współzależności zdarzeń i zjawisk, w tym również systemu wzajemnych powiązań i zależności między różnymi formami użytkowania środowiska a stanem ekosystemów.
Systemowe ujmowanie elementów środowiska szczególnie z punktu widzenia ich roli w ekosystemie
Ocenie zmian środowiska przez nowy paradygmat systemu wartości, w którym główną wartością jest zachowanie zdolności przyrody do zapewnienia trwałego rozwoju (wzorzec systemów wartości)
Praktyczne wdrażanie ekorozwoju jest uwarunkowanie takich składników jak:
świadomość ekologiczna społeczeństwa i jego gotowość do partycypacji w zarządzaniu ekorozwojem.
Stan równowagi między gospodarką, środowiskiem i społeczeństwem oraz możliwość wdrażania różnych racji, które pojawiają się w procesie podejmowania decyzji o rozwoju organizacji społeczeństwa itp.
Naturalne powiązania między ekosystemami i ludzką populacją i możliwości ich kształtowania.
Ekologizacja procesów gospodarczych uzależnionych od środowiska
Ekonomizacja zarządzania ochronną środowiska
Analizowanie ekologicznych skutków zamierzonej działalności gospodarczej na etapie jej programowania i zapobieganie skutkom negatywnym
Zrównoważony trwały rozwój:
Ekorozwój jest procesem dynamicznym, a nie stanem, dlatego ważne jest zapewnienie kontroli przebiegu tego procesu, sterowanie jego ważnymi czynnikami. Dotychczas nie opracowano spójnej koncepcji sterowania ekorozwojem ani nawet wskaźników charakteryzujących przebieg tego procesu
W literaturze wskazuje się, że rolę wskaźników ekorozwoju mają także odgrywać standardy:
JAKOŚĆ ŻYCIA - określona nie mniej złożonymi wskaźnikami takimi jak: zamożność społeczeństwa, warunki przyrodnicze itp.
JAKOŚĆ ŚRODOWISKA - określona potencjałem i pojemnością ekosystemów oraz stanem równowagi ekologicznej
ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNASPOŁECZEŃSTWA - jej uwarunkowanie kulturowe i społeczno-gospodarcze.
JAKOŚĆ ŻYCIA - jest wartością odczuwalną, którą kształtuje się pod wpływem trzech głównych stref cywilizacyjnych: KULTUROWEJ, PRZYRODNICZEJ i GOSPODARCZEJ. Każda z nich ma swój specyficzny, subiektywnie uwarunkowany układ wartości, które determinują potrzeby i działania ludzki. Każde społeczeństwo w zależności od rozwoju tych trzech stref cywilizacyjnych, ma swój charakterystyczny układ potrzeb. Zaspokojenie tych potrzeb wyznacza poziom satysfakcji jakości życia.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz