Ekologia i zarządzanie środowiskiem- wykład 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekologia i zarządzanie środowiskiem- wykład 2 - strona 1 Ekologia i zarządzanie środowiskiem- wykład 2 - strona 2 Ekologia i zarządzanie środowiskiem- wykład 2 - strona 3

Fragment notatki:

Ekologia i zarządzanie środowiskiem dr hab. Inż. Ryszard Nowosielski
Wykład 2
Pełny cykl produkcyjny
Ważniejsze deklaracje i konferencje
Deklaracja ·SZTOKHOLMSKA 1972 - granice wzrostu
Człowiek ma prawa wolności, równości i odpowiednich warunków życia w środowisku
Dobra jakości tego środowiska pozwala na życie w godności i dobrobycie
Stąd też człowiek ponosi wielką odpowiedzialność za gospodarowanie zasadami naturalnymi i produkcją przemysłową.
Tezy komisji ONZ COMMON FUTURE
Nasza wspólnota przyszłości 1987
Zrównoważony wzrost ludności Utrzymanie potencjału produkcji żywności przez wzrost produktywności
Zachowanie ekosystemów gatunków flory i fauny oraz ekosystemów dla całych regionów
Wzrost produkcji przemysłowej (z malejącej ilości surowców)
Zużycie energii a skutki środowiska
Urbanizacja świata
KONFERENCJA W RIO 1992 ECOBRAZIL
Konwencja o zmianach klimatycznych
Konwencja o zróżnicowaniach biologicznych
Stanowisko do spraw Gospodarki Leśnej
Deklaracja z RIO
Agenda 21 - dok: wykonawczy
DEKLARACJA Z RIO
Zróżnicowany rozwój = nowy ład społeczny.
Deklaracja z RIO zawiera zbiór 27 zasad, którymi Państwa powinny kierować się przy wprowadzaniu „NOWEGO ŁADU NA ZIEMI”.
Podstawową zasadą NOWEGO ŁADU ma być „Zasada zrównoważonego rozwoju zapewniająca harmonie w dążeniu do uzyskania lepszej jakości życia
Zrównoważony rozwój i wyższą jakość życia dla wszystkich ludzi można osiągnąć przez wyeliminowanie niezrównoważonej produkcji i konsumpcji oraz stosowania własnej polityki demokratycznej
NŁ (nowy ład) nie jest możliwy bez określenia nowych komunikowanie się i współpracy między ludźmi, narodami, państwami.
NŁ nie jest również możliwy bez ustanowienia nowych systemów ekonomicznych wspierający rozwój krajów rozwijających się oraz zwalczanie globalnych zagrożeń.
AGENDA21
Dokument o charakterze aktu dobrej woli
Plan akwizycji na XX i XXI w.
Zawiera:
Strategie
Zintegrowanie działania
Sposoby i środki realizacji


(…)

…. Nie mogą one być:
Zakłócone przez wzrost cywilizacji oraz rozwój kulturalny i gospodarczy.
W raporcie „Środowisko i Rozwój” Komisji UNEP i w ustaleniach konferencji ONZ w Rio(1992 r.) za trwały i zrównoważony rozwój uznaje się taki rozwój społeczny i gospodarczy, który zapewni zaspokojenie potrzeb współczesnego społeczeństwa bez narażenia możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń.
W literaturze polskiej pierwsze…
… rozwoju:
A) życzliwego dla środowiska B)zrównoważonego
Teoria nieograniczonego rozwoju ekonomicznego została już teoretycznie odrzucona, gdyż nie można jej w pełni zrealizować. Nie mniej główną troską krajów, szczególnie Trzeciego Świata (również Drugiego) jest wzrost produkcji podniesienie poziomu życia swoich mieszkańców.
Zamiast „nieograniczonego rozwoju” proponuje się „trwały rozwój” lub „zrównoważony rozwój”. Niezbędne jest rozróżnienie między terminami „wzrost gospodarczy i rozwój”.
Mówić o wzroście gospodarczym uwzględnia się tylko pomiary ilościowe taki jak np. produkt narodowy brutto, ale nie bierze pod uwagę kosztów społecznych i środowiskowych.
„Rozwój” musi być zróżnicowany jako jakościowy pomiar dobrobytu. ”Zrównoważony rozwój” zachowuje niezbędną równowagę między interesami…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz