Ekologia i zarządzanie środowiskiem- wykład 4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekologia i zarządzanie środowiskiem- wykład 4 - strona 1 Ekologia i zarządzanie środowiskiem- wykład 4 - strona 2 Ekologia i zarządzanie środowiskiem- wykład 4 - strona 3

Fragment notatki:

Ekologia i zarządzanie środowiskiem dr hab. Inż. Ryszard Nowosielski
Wykład 4
W Polsce wdrażanie ekorozwoju - 1989 r.
- warunki wdrażania ekorozwoju:
Zintegrowanie celów ekologicznych z celami społecznymi i gospodarczymi oraz przestrzennym zagospodarowaniem kraju.
Restrukturyzacja gosp. Narodowej; szczególnie przemysłu, oraz przyspieszenia wdrażania technologii małoodpadowych i bezodpadowych
Wyeliminowanie z produkcji rolnej i przetwórstwa spożywczego technik i środków sprzyjających skażeniu żywności.
Wprowadzenie regionalnego systemu zarządzania gospodarką wodną i objęcie ochroną wód podziemnych.
Opracowanie nowego modelu gospodarki leśnej.
Zmiana polityki urbanizacyjnej, uzależnienie rozwoju motoryzacji od zmniejszenia przez pojazdy jednostkowej emisji spalinowej
„ZRÓNOWAŻONY ROZWÓJ - to taki rozwój społeczno - gospodarczy, w którym w celu równoważnia szans dostępu do środowiska poszczególnych społeczeństw lub ich obywateli, zarówno współczesnego jak i przyszłych pokoleń - następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych”.
EKOROZWÓJ - zrównoważony trwały rozwój może mieć wiele znaczeń.
Systematyczne, długotrwałe wykorzystanie naturalnych zasobów ziemi Modalny rozwój, który umożliwia krajom postęp ekonomiczny i socjalny bez niszczenia ich środowiska zasobów Typ rozwoju, który jest społecznie słuszny, etycznie akceptowany moralnie sprawiedliwy i ekonomicznie zdrowy DOBROBYT - pojęcie nie jest jednoznaczne, może być interpretowane szeroko, ponieważ
Dobrobyt nie oznacza wyłącznie wielkości konsumpcji dóbr materialnych. Indywidualny dobrobyt wynika z możliwości wykorzystana aktywów produkcyjnych.
Aby aktywy produkcyjne nie ulegały zmniejszeniu, konieczne jest spełnienie kilku postulatów w skali globalnej:
Wykorzystanie zasobów odtwarzalnych w możliwie jak największym stopniu jednocześnie umożliwiającym wytworzenie równowagi w zakresie ich odtwarzania.
Wykorzystanie zasobów nieodnawialnych; dążenie do modelu produkcji przy cyrkulacji stałej ilości zasobów.
Wykorzystanie nauki
Równoważenie konsumpcji zasobów
Ekonomia ekologiczna - u podstaw tej ekonomii leżą przesłania pokazujące, że większość praw ekonomicznych i zależność wynikających z obowiązujących modeli ekonomicznych jest niezgodna z prawami termodynamiki. Oznacz to w szczególności, że:


(…)

… ma charakter skończony i ograniczony, gdyż całkowite krążenie zasobów jest niemożliwe
Proces produkcyjny na tyle zmienia otoczenie, że dalsza produkcja w tej formie nie jest możliwa
3 główne powszechnie akceptowane założenia przyjmowane w badaniach ekonomiczno - ekologicznych.
Przy łącznym rozpatrzeniu systemu ekologicznego i ekonomicznego zmienne ekonomiczne należy traktować jako główne zmienne sterujące
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz