wykład - ekorozwój

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1512
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wykład - ekorozwój - strona 1 wykład - ekorozwój - strona 2 wykład - ekorozwój - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 4
Ekorozwój - oznacza taki sposób prowadzenia działalności gospodarczej, kształtowania i wykorzystania potencjału środowiska oraz organizacji życia społecznego, który zapewnia dynamiczny rozwój jakościowo nowych procesów produkcyjnych, trwałość użytkowania zasobów przyrodniczych oraz poprawę a następnie utrzymanie wysokiej jakości życia.
Wymiar gospodarczy
Wymiar ekonomiczny
Wymiar społeczny
Wszystkie wymiary powinny być prowadzone w sposób zrównoważony
Do odpowiedniego skonkretyzowania kategorii ekorozwoju określa się w stosunku do tego procesu:
Zbiór cech - uznaje się, bowiem że ekorozwój jest to rozwój:
Zrównoważony - jest synonimem i jedna z cech ekorozwoju, polega na maksymalizacji korzyści netto z rozwoju ekonomicznego chroniąc jednocześnie i zapewniając odtwarzanie użyteczności i jakości zasobów naturalnych w długim okresie czasu.
Z punktu widzenia wymiaru społecznego zapewnienie innych poza dochodem elementów jakości życia
Trwały - oznacza, że żaden z elementów wektora zasileń nie powinien się zmniejszać w procesie rozwoju w nieskończonym praktycznie horyzoncie czasu.
Powinnyśmy w dużym stopniu ograniczać dług ekologiczny względem przyszłych pokoleń
Trzeba pamiętać o pewnych zmiennych
Przestrzeni
Czasu
Samopodtrzymujący się - polega na stwarzaniu rezerw oraz bodźców dla dalszego rozwoju.
Rezerwy:
Trzeba je stwarzać w skali globalnej, bo przedsiębiorstwo działa w otoczeniu, w którym zmiany następują codziennie, a przedsiębiorstwo musi uwzględniać te zmiany żeby przetrwać.
Np. topnieją lodowce i trzeba chronić wybrzeża
Rezerwy powinny powstawać w skali globalnej
Bodźce:
Liberalizacja handlu
Ekorozwój
Zbiór zasad - jest ich 27:
Herman Deley - wysoki urzędnik, który określił czynniki zabezpieczające bank światowy przed ryzykiem,
HD wykazał, iż dla bezpieczeństwa tego kapitału podstawowe znaczenie posiada rosnące ryzyko ekologiczne, ale jego osiągnięciem nie było tylko wykazanie, ale określenie zbioru zasad minimalizującego występowanie czynników
I zasada - fizyczne nakłady w gospodarce, przyjmuje ona, że:
Poprzez świadome ograniczenie ogólnej skali użycia zasobów należy wymusić zmianę charakteru postępu technicznego z obecnego wzorca maksymalizacji przepływów w kierunku maksymalizacji efektywności wyrażonej wynikiem gospodarczym uzyskiwanym z danego przepływu.
Zbyt materiałochłonna gospodarka - jest nieefektywna
II zasada dotyczy zasobów odnawialnych poprzez gospodarowanie nimi na poziomie zapewniającym maksymalizację przychodów należy zapobiegać ich wyczerpywaniu się, sprowadza się do dwóch wskazówek:


(…)

… produkcji zmniejszy się 4-krotnie w stosunku do przyjętej wartości bazowej tego wskaźnika. Faktor 4 zaleca się wszystkim krajom na świecie.
Faktor 10 (mnożnik 10) - 10-krotne zmniejszenie poziomu „intensywności korzystania ze środowiska”. Faktor 10 oznacza, że wielkość zużycia zasobów środowiska (w jednostkach naturalnych) na jednostkę produkcji zmniejszy się 10-krotnie w stosunku do przyjętej wartości…
… nimi na poziomie zapewniającym maksymalizację przychodów należy zapobiegać ich wyczerpywaniu się, sprowadza się do dwóch wskazówek:
Stopa pozyskiwania tych zasobów jako surowców nie powinna przekraczać stopy przyrostu naturalnego
Zasoby odnawialne Np. produkty roślinne, produkty zwierzęce
Przykłady: ograniczenia połowu ryb, Ilość pozyskiwania drewna z lasu nie powinna przekraczać przyrostów pni
Przyjmuje…
…, nabywane i zużywane w procesie produkcji i podczas świadczenia usług, oraz marniały tylko przemieszczane w trakcie pozyskiwania materiałów produkcyjnych.
Wielkość nakładów materialnych na jednostkę użyteczności (MIPS) - wyraża pełną materiałochłonność przypadającą na jednostkę usługi lub produktu w całym ich cyklu życia. MIPS oblicz się dzieląc nakłady materialne wyrażone w jednostkach naturalnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz