Odmaterializowanie produkcji i konsumpcji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1645
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odmaterializowanie produkcji i konsumpcji - strona 1

Fragment notatki:

Odmaterializowanie produkcji i konsumpcji : Odmaterializowanie - zmniejszenie poziomu korzystania z zasobów przyrody (materiałów i energii), przypadającego na jednostkę produkcji lub przypadających na jednostkę świadczonej usługi w całym cyklu życia produktu lub w okresie trwania użyteczności świadczonych usług. Jest to również proces dochodzenia do zmniejszonego poziomu korzystania z zasobów przyrody.
Wzrost całkowitych przepływów materiałowych i energii stanowi zasadniczą przyczynę większości problemów ekologicznych. Nakłady materialne (MI) - obejmują całą pozyskaną ze środowiska materię w celu podjęcia produkcji lub świadczenia usług, przetorzonej w całym cyklu życia produktu, lub w okresie trwania użyteczności świadczonych usług. Nakłady materialne obejmują materiały o charakterze rynkowym, nabywane i zużywane w procesie produkcji i podczas świadczenia usług, oraz marniały tylko przemieszczane w trakcie pozyskiwania materiałów produkcyjnych. Wielkość nakładów materialnych na jednostkę użyteczności (MIPS) - wyraża pełną materiałochłonność przypadającą na jednostkę usługi lub produktu w całym ich cyklu życia. MIPS oblicz się dzieląc nakłady materialne wyrażone w jednostkach naturalnych (w kilogramach lub w tonach) przez całkowitą ilość jednostek usług lub produktów w całym cyklu ich życia. Dobra inteligentne pod względem ekologicznym - produkty (przedmioty, narzędzia, maszyny, budynki i różne rodzaje infrastruktury) i świadczone przy ich pomocy usługi (dostępne na konkurencyjnych rynkach) umożliwiające indywidualnym użytkownikom długoterminową maksymalizację użyteczności zgodnie z ich preferencjami i przy jak najmniejszym wykorzystaniu zasobów naturalnych, energii i przestrzeni, jak też przy jak najmniejszym rozprzestrzenianiu się substancji toksycznych w całym cyklu życia tych produktów i usług. Faktor 4 (mnożnik 4) - 4-krotne zmniejszenie poziomu „intensywności korzystania ze środowiska” . Faktor 4 oznacza, że wielkość zużycia zasobów środowiska (w jednostkach naturalnych) na jednostkę produkcji zmniejszy się 4-krotnie w stosunku do przyjętej wartości bazowej tego wskaźnika. Faktor 4 zaleca się wszystkim krajom na świecie. Faktor 10 (mnożnik 10) - 10-krotne zmniejszenie poziomu „intensywności korzystania ze środowiska” . Faktor 10 oznacza, że wielkość zużycia zasobów środowiska (w jednostkach naturalnych) na jednostkę produkcji zmniejszy się 10-krotnie w stosunku do przyjętej wartości bazowej tego wskaźnika. Faktor 10 zaleca się krajom rozwiniętym.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz