Wykład - Transport w gospodarce przestrzennej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2261
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Transport w gospodarce przestrzennej - strona 1 Wykład - Transport w gospodarce przestrzennej - strona 2 Wykład - Transport w gospodarce przestrzennej - strona 3

Fragment notatki:

Transport w gospodarce przestrzennej.
Wykład 1. Zmiany występujące w otoczeniu w odniesieniu do uwarunkowań przestrzennych prowadzą do narastającej mobilności osób i podmiotów gospodarczych. Intensyfikuje się ruchliwość w przestrzeni. Z punktu widzenia gospodarki: aktualnie gospodarka zasadniczo różni się od gospodarki z I połowy XXw. Nastąpiło przeelementowanie gospodarki z gospodarki materiałowej na rzecz gospodarki przepływowej. TSL- just in time; door to door- ograniczają zapasy.
Transport ( transportare- przenosić, przewozić)- należy rozumieć w 3 ujęciach:
- czynnościowym: służy do pokonywania przestrzeni
- rzeczowym: wyposażenie materialne umożliwiające przemieszczanie. Elementy infrastruktury, stanowiące elementy zagospodarowania przestrzennego. Elementy suprastruktury- środki transportowe służące do przemieszczania. - podmiotowym: działalność wydzielona z innych czynności - celowe przemieszczanie licznych ładunków. Powstają wyspecjalizowane podmioty, zajmujące się działalnością transportową. Ich powstanie przyczynia się do poprawy efektywności całej gospodarki, a zarazem przyczynia się do dynamizacji. Ogólnospołeczne funkcje transportu:
- sprzyja aktywizacji życia gospodarczego i społeczno kulturalnego na obszarach słabo rozwiniętych;
- umożliwia utrzymanie politycznej i administracyjnej zawartości państwa oraz sprawne nim kierowanie;
- umożliwia utrzymanie ładu społecznego i porządku publicznego;
- jest elementem obronności kraju;
- umożliwia i ułatwia wyrównywanie poziomu kulturalnego i intensywności życia społeczno-politycznego ludności;
- umożliwia i ułatwia rozwój nauki i techniki oraz wyrównywanie ich poziomów w skali kraju i świata;
- umożliwia i ułatwia kontakty miedzy ludźmi oraz rozwój turystyki.
Transport w układzie mikroekonomicznym ma zasadnicze znaczenie dla gospodarowania jednostek.
Czynniki działalności jednostek gospodarujących zależne od działalności transportu:
dynamika rozwoju ich produkcji: jest uzależniona od zapasów. Przy małych zapasach odpowiednie kształtowanie się dynamiki uzależnia utrzymanie się przedsiębiorstwa. struktura i jakość produkcji: -oddziaływanie bezpośrednie - o asortymencie produkcji decyduje zaopatrzenie w komponenty, które umiejscowione są w dalekich odległościach o słabym połączeniu sieciami.
-oddziaływanie pośrednie: stosuje się wysokie ceny transportu bez względu na to czy komponenty są drogie czy tanie. Działalność powinna być zlokalizowana blisko surowców- zjawisko koncentracji. zdolność adaptacyjna do sytuacji w otoczeniu gospodarczym: dobrze wyposażony transport odgrywa dużą rolę. Przedsiębiorstwo może reagować odpowiednio na zmiany zachodzące na rynku np.: transport produktów łatwo psujących - należy stworzyć odpowiednie warunki suprastrukturalne.

(…)

… są wytwarzane, transportowane, opakowywane,
użytkowane, ewentualnie ponownie wykorzystywane (recykling) i utylizowane. Już dzisiaj
istnieje wiele praktycznych przykładów zwiększenia efektywności zużycia energii i zasobów,
które są dowodem na potwierdzenie tezy, że poziom dobrobytu może zostać utrzymany
również przy znacznie niższym poziomie zużycia zasobów. Dzięki innowacjom systemowym
w zakresie oszczędzania materiałów i energii, jak również podwyższeniu efektywności w
zakresie ochrony środowiska, można udowodnić, że „eko-inteligentne” wzornictwo dóbr i
usług nie tylko się opłaca, ale także sprzyja tworzeniu nowych miejsc pracy, zdobywaniu
nowych rynków i otwiera nowe perspektywy dla osiągnięcia zysku. Aby to osiągnąć należy
doprowadzić do włączania kosztów zewnętrznych w cenę produktu, eliminowania
szkodliwych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz