Ekonomika transportu -tezy egzaminacyjne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1225
Wyświetleń: 4711
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomika transportu -tezy egzaminacyjne  - strona 1 Ekonomika transportu -tezy egzaminacyjne  - strona 2 Ekonomika transportu -tezy egzaminacyjne  - strona 3

Fragment notatki:1.Pojęcie transportu oraz relacja pojęć przemieszczanie, transport i komunikacja
Pojęcie przemieszczania obejmuje szerszy zakres (termin zbiorczy, zastępuje pojęcie
przewozu tam gdzie nie ma pojazdów i nie można mówić o przewozie
Transport i komunikacja są to pojęcia zachodzące na siebie zakresem pojęciowym
(podporządkowane hierarchicznie, częściowo pokrywające się)
Transport i komunikacja to częściowo pokrywające się pojęcia, gdzie transport to działalność polegająca na celowym przemieszczaniu osób i ładunków, a komunikacja to proces porozumiewania się ludzi na który składa się łączność oraz umożliwienie porozumiewania za pomocą transportu

42.Charakterystyka czynników przewagi konkurencyjnej przewoźników nisko kosztowych
 Korzystanie z tańszych lotnisk
 Standaryzacja i zwiększenie pojemności taboru
 Rezygnacja z globalnych systemów rezerwacji
 Koncentracja na dużych potokach pasażerskich
 Rezygnacja z programów lojalnościowych
 Ograniczenie usług dodatkowych

1.Pojęcie transportu oraz relacja pojęć przemieszczanie, transport i komunikacja      Pojęcie przemieszczania obejmuje szerszy zakres (termin zbiorczy, zastępuje pojęcie      przewozu tam gdzie nie ma pojazdów i nie można mówić o przewozie      Transport i komunikacja są to pojęcia zachodzące na siebie zakresem pojęciowym        (podporządkowane hierarchicznie, częściowo pokrywające się)    Transport  i  komunikacja  to  częściowo  pokrywające  się  pojęcia,  gdzie  transport  to  działalność  polegająca na celowym  przemieszczaniu  osób  i  Å‚adunków,  a  komunikacja  to  proces  porozumiewania  się  ludzi  na  który  składa się Å‚Ä…czność oraz umożliwienie porozumiewania za pomocą transportu      2.Istota i relacja procesu przewozowego i procesu transportowego   Relacja- proces przewozowy zawiera się w procesie transportowym (Pr.transportowy jest szerszym pojęciem)  3.Terminologia transportu kombinowanego (bimodalny, multimodalny, intermodalny,   kombinowany). 
  Multimodalny : z wykorzystaniem co najmniej 2 gałęzi transportu ï‚·  Intermodalny : przewóz multimodalny przy użyciu tej samej jednostki Å‚adunkowej lub pojazdu ï‚·  Kombinowany  :  intermodalny,  gdzie  gł.część  przewozu  wykonywana  jest  przez  kolej,  Å¼eglugę  Å›ródlądową 
lub transport  morski,  a  transport  samochodowy  wykorzystywany  jest  na  początku  i na końcu  podróży pomiędzy miejscem załadunku i wyładunku a najbliższą stacją kolejową lub w promieniu 150 km od portu  4.Decoupling â€“ istota i ocena realnego znaczenia     Decoupling â€“ idea rozerwania wzrostu gospodarczego i transportu    Transport generuje PKD ale też koszty zewnętrzne    Zmierzamy do tego aby PKD rosło a transport nie rósł.  5.Pojęcie i sposoby wyrażania transportochłonności gospodarki narodowej.    Transportochłonność â€“ zapotrzebowanie na transport    Można ją wyrazić : 
  Ilościowo â€“ (praca przewozowa)- iloraz pracy przewozowej i wartości produkcji gospodarki (PKB) ï‚·  Wartościowo  â€“  (wartość  produkcji  transportowej)-  jako  iloraz  produkcji  transportowej  wyrażonej 
wartościowo wartości produkcji gospodarki (PKB)  6.Istota poszczególnych postulatów transportowych (pojęcie, sposób pomiaru)     Postulaty dostępności czasowej: 
  Częstotliwość â€“ wyrażana za pomocą liczby odjazdów (kursów) w jednostce czasu 

(…)

… czynników wzrostu rynku transportu lotniczego w Polsce
Migracja ludności w celach zarobkowych
 Coraz większa podaż dobrych usług
 Rozwój kontaktów biznesowych
 Rozwój turystyki związany ze wzrostem dochodów polaków
 Demonopolizacja rynku i wzrost znaczenia nowych przewoźników (nisko kosztowych)
 Słabość alternatyw dla transportu lotniczego

… wyliczania średniego napełnienia i średniej odległości przewozu na podstawie
badań wielkości potrzeb przewozowych w miejskim transporcie zbiorowym (nie będzie)
9.Charakterystyka różnic pomiedzy preferencjami i zachowaniami komunikacyjnymi
Preferencje komunikacyjne to jest to czego od systemu transportowego oczekują użytkownicy i co faktycznie się
dzieje
Zachowanie komunikacyjne to jest szczegółowa charakterystyka popytu na usługi tr. pasażerskiego i chodzi o popyt
efektywny
10.Składniki i tendencje w kształtowaniu się modal split w metropoliach Europy
Modal Split – podział zadań przewozowych pomiędzy różne formy transportu miejskiego
 Przejścia piesze
 Rowery
Transport zbiorowy
 Transport indywidualny (samochody)
Tendencje :
W Zach. Europie tr. zbiorowy ma niższy udział niż w Europie środkowej i wsch. Ale posiada tendencję
wzrostową.
W Europie środkowej i wsch. transport zbiorowy ma wyższy udział lecz ma tendencję spadkową
11.Substytucja w transporcie
Polega na tym ze poszczególne gałęzie transportu są względem siebie konkurencyjne i daje to możliwość
prowadzenia polityki transportowej.
W transporcie miejskim substytucja to transport zbiorowy i indywidualny.
12.Podział kosztów w transporcie
Zewnętrzne…
… samochodowy wykorzystywany jest na początku i na końcu podróży
pomiędzy miejscem załadunku i wyładunku a najbliższą stacją kolejową lub w promieniu 150 km od portu
4.Decoupling – istota i ocena realnego znaczenia
Decoupling – idea rozerwania wzrostu gospodarczego i transportu
Transport generuje PKD ale też koszty zewnętrzne
Zmierzamy do tego aby PKD rosło a transport nie rósł.
5.Pojęcie i sposoby wyrażania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz