Ekonomika transportu

note /search

Ekonomika i organizacja transportu Tomanek

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 1596
Wyświetleń: 6314

1.1. Prawo intensywności transportu Tempo rozwoju transportu powinno być zgodne z intensywnością rozwoju wszystkich pozostałych działów gospodarki Dylematy: Wtórność czy pierwotność rozwoju transportu? Czy współcześnie można uzyskać rozerwanie tego związku(decoupling)? 1.2. Prawo integrac...

Ekonomika transportu -tezy egzaminacyjne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 1225
Wyświetleń: 4718

1.Pojęcie transportu oraz relacja pojęć przemieszczanie, transport i komunikacja Pojęcie przemieszczania obejmuje szerszy zakres (termin zbiorczy, zastępuje pojęcie przewozu tam gdzie nie ma pojazdów i nie można mówić o przewozie Transport i komunikacja są to pojęcia zachodzące na siebie zakr...

Koszty zewnętrzne w transporcie

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 896
Wyświetleń: 2660

Koszty zewnętrzne w transporcie –ich rodzaje oraz metody i  formy internalizacji tych kosztów      Koncepcję kosztów zewnętrznych  rozwinął Arthur Pigou w 1917 roku, definiując je jako  różnicę pomiędzy społecznym kosztem produkcji a kos...

Działalność gospodarcza realizowana w transporcie

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1148

Podstawowe fazy i procesy działalności gospodarczej realizowanej w  transporcie.      Działalność gospodarcza-  działalność która polega na angażowaniu zasobów celem  zaspokojenia potrzeb i realizacji przychodów.    ASPEKT EKONOMICZNY  a) Proces produkcji  – zespół różnych czynności wykonywanych pr...

Mierniki produkcji w sektorze transportu

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 735
Wyświetleń: 2443

Podstawowe mierniki produkcji w sektorze transportu.      I Mierniki ilościowe (naturalne):  a) Mierniki podstawowej produkcji transportu:  - ilość masy towarowej, struktura ładunku, ilość środków transportu, zdolność przewozowa,  b) Mi...

Transportochłonność gospodarek krajów UE

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 630
Wyświetleń: 3311

Podstawowe tendencje w zakresie kształtowania transportochłonności gospodarek  krajów UE oraz energochłonności i kapitałochłonności w transporcie.      Kapitałochłonność jest funkcją pochodną takich czynników jak:  - Pracochłonność,  - materiałochłonność,  - energochłonność ( nakłady niezbędne do r...

Cechy użytkowe produktu

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2380

Cechy użytkowe produktu (kryterium jakościowe): 1.szybkosc  –realizacja usługi, miernik :czas trwania przewozu) -jak szybko pokonuje proces[mM,km/h] 2.masowość  (miernik: liczba usług świadczonych , częstotliwość) -świadczy o tym, że usługa jest jednorazowa, a jako producent mogę nie mieć do niej d...

Podstawowe fazy i procesy działalności gospodarczej realizowanej w tra...

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1855

Podstawowe fazy i procesy działalności gospodarczej realizowanej w  transporcie.      Działalność gospodarcza-  działalność która polega na angażowaniu zasobów celem  zaspokojenia potrzeb i realizacji przychodów.    ASPEKT EKONOMICZNY  a) Proces produkcji  – zespół różnych czynności wykonywanych pr...

Podstawowe mierniki produkcji w sektorze transportu

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 1505
Wyświetleń: 5502

Podstawowe mierniki produkcji w sektorze transportu.      I Mierniki ilościowe (naturalne):  a) Mierniki podstawowej produkcji transportu:  - ilość masy towarowej, struktura ładunku, ilość środków transportu, zdolność przewozowa,  b) Mi...