Ekonomika transportu - strona 2

note /search

Podstawowe tendencje w zakresie kształtowania transportochłonności gos...

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 154
Wyświetleń: 868

Podstawowe tendencje w zakresie kształtowania transportochłonności gospodarek  krajów UE oraz energochłonności i kapitałochłonności w transporcie.      Kapitałochłonność jest funkcją pochodną takich czynników jak:  - Pracochłonność,  - materiałochłonność,  - energochłonność ( nakłady niezbędne do r...

Podsystem śródlądowy-wodny

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 112
Wyświetleń: 805

PODSYSTEM ŚRÓDLĄDOWY - WODNY Parametry sieci dróg: 1.żeglowność- określana przez głębokość; jest 5 klas, każda klasa drogi wodnej ma 2 parametry: *minimalna głębokość, *wielkość tonażu pojazdu, który może korzystać z tej drogi 2.długość sieci -w Polsce 3813km 3. gęstość – w Polsce 12,2 km/100km2  S...

Procesy gospodarcze realizowane w transporcie

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1099

Charakterystyka procesów gospodarczych realizowanych w transporcie: Działalność gospodarcza-  całokształt działań, przedsięwzięć o charakterze ekonomicznym,  wiążącym się z przygotowaniem , realizacją  procesów produkcji, wytwarzaniem dóbr  zaspokajających potrzeby. 4 strefy działalności gospodarcz...

Produkt transportowy, jego cechy użytkowe i parametry wyznaczające jak...

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 161
Wyświetleń: 791

Produkt transportowy – jego cechy użytkowe i parametry wyznaczające jakość  produktu.    Produkt transportowy  –jest to usługa zapewniająca cyrkulację produktu pomiędzy  eksporterem i importerem poprzez przemieszczanie, przeładunek, składowanie, o  określonej wartości tzn. wielkości nakładów pracy ...

Rodzaje transportu

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1911

Rodzaje transportu: a)Transport multimodalny-  (co najmniej 2 gałęzie transportu) – obejmuje wszystkie gałęzie i  technologie przewozu, wykorzystane w przewozach ładunków transportowych w relacji ,,dom- dom’’; towary mogą zmieniać jednostki ładunkowe i dopuszczalne jest występowanie między nimi  po...

Rola czynnika czasu i kosztów w procesie transportowym – podstawowe ro...

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1512

Rola czynnika czasu i kosztów w procesie transportowym – podstawowe rodzaje i struktura  kosztów i ich wpływ na poziom cen przemieszczanych dóbr w  łańcuchu dostaw.      Czynniki wew. Kosztów to czynniki zależne od przedsiębiorstwa, samodzielnie przez nie  określane i kształtowane.  • Rozmiary dzia...

Transport drogowy

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1015

Transport drogowy  (drogi utwardzone są zarejestrowane-w Polsce270 tys. Km) Układ dróg dwujezdniowych  ok. 2800 km Układ dróg w Polsce jest zarządzany przez 4 podmioty,  polskie drogi dzieli się na 4 kategorie : a)krajowe – 18tys.km, w z...

Transport lotniczy

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1008

Transport lotniczy Aspekt przewoźnika –linie lotnicze, dostęp do pracy przewoźnika itd. Drugi aspekt- dostęp do portów lotniczych IATA-  org. Międzynarodowa, członkowie różnych krajów, siedziba w Montrealu, funkcjonowanie transportu  lotniczego w skali globalnej ICAO - org. Międzynarodowa, zrzesza ...

Układ sieci kolejowej w Polsce

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 147
Wyświetleń: 868

UKŁAD SIECI KOLEJOWEJ W POLSCE - 33 tys. km sieci kolejowej; Siec kolejowa dzieli się na sieć: 1.o państwowym znaczeniu 11,6 tys. km (podstawowym)- występuje tu  sieć TINA TINA- Transport Infrastructure Needs Assessment -Instytucja (grupa robocza), której zadaniem było  dostosowanie sieci w krajach...

Źródła generowania potrzeb - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

ŹRÓDŁA GENEROWANIA POTRZEB TR. inne miejsce lokalizacji surowców niż miejsce ich przetwarzania rozwój wymiany międzynarodowej rozmieszczenie rynków zbytu organizacja dystrybucji kooperacja produkcyjna utrzymywanie więzi społecznych zabezp obronności kraju zabezp administracji państwowej och...