Działalność gospodarcza realizowana w transporcie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Działalność gospodarcza realizowana w transporcie - strona 1

Fragment notatki:

Podstawowe fazy i procesy działalności gospodarczej realizowanej w  transporcie.      Działalność gospodarcza-  działalność która polega na angażowaniu zasobów celem  zaspokojenia potrzeb i realizacji przychodów.    ASPEKT EKONOMICZNY  a) Proces produkcji  – zespół różnych czynności wykonywanych przez różne podmioty, w  wyniku których powstają gotowe produkty. Produkcja jest podstawą działalności  gospodarczej, której celem jest wytwarzanie określonych dóbr materialnych przynoszących  zyski producentowi i zaspokajających potrzeby społeczne. Firma ponosi koszty.    Potrzebne zasoby:  - ziemia  - kapitał trwały (suma środków długoterminowych zainwestowanych w przedsiębiorstwo),  obrotowy (nadwyżkę aktywów obrotowych nad zobowiązaniami krótkoterminowym) i ludzki  (zasób fachowej wiedzy, umiejętności, doświadczenia),  - technologia- decyduje o sposobie produkcji, czyli o metodach przetwarzania surowców i  materiałów w produkty. Wyznacza ona ilości i rodzaj zasobów koniecznych do  wyprodukowania danego produktu, wyznacza również propozycje w jakich zasoby te  powinny być ze sobą połączone  - organizacja- umiejętny dobór środków produkcji i odpowiednie powiązanie z nimi  właściwych zespołów ludzkich. Jest czynnikiem zespalającym środki produkcji z siłą  roboczą. Zdaniem organizacji jest wykorzystanie tych zasobów do realizacji wytyczonych  celów. Dobrze zorganizowany przez człowieka proces produkcji przynosi optymalne efekty w  postaci dużej i jakościowo dobrej produkcji oraz znacznego zysku    b) Faza wymiany  – to dobrowolne przekazywanie dóbr lub świadczenie usług na rzecz  konsumentów po ustalonej cenie.     c) Faza konsumpcji  polega więc na spożyciu (zużycie) dóbr i usług, czyli jest procesem  zaspokojenia potrzeb. Odbywa się w rynku transportowym.    d) Faza podziału  (dystrybucji) to proces „wynagradzania” poszczególnych czynników  produkcji. Przychód korygujemy o koszty sprzedaży co daje zysk lub stratę.  Po cyklu następuje  reprodukcja  wynikająca z powtarzalności potrzeb ludzkich.    ASPEKT HANDLOWO-ORGANIZACYJNY  a) Faza wymiany - musi być kontrahent, ustalona cena i zlecenie.  b) Faza produkcji  c) Faza konsumpcji  d) Faza podziału.  ASPEKT TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNY  a) Wymiana  b) Produkcja + konsumpcja-  faza jedności miejsca i czasu tj. nie można odróżnić produkcji  od konsumpcji      ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz