Charakterystyka procesów gospodarczych w transporcie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 434
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka procesów gospodarczych w transporcie - strona 1

Fragment notatki:

Charakterystyka procesow gospodarczych realizowanych w transporcie: Działalność gospodarcza- całokształt działań, przedsięwzięć o charakterze ekonomicznym,  wiążącym się z przygotowaniem , realizacją procesow produkcji, wytwarzaniem dobr  zaspokajających potrzeby. 4 strefy działalności gospodarczej w aspekcie ekonomicznym(jest procesem  wielofazowym) 1.Faza produkcji (produkt, koszt) -polega na wykorzystaniu określonych zasobow i w oparciu o nie wytwarza określony produkt,  usługę -ma właściwości jakościowe: ekonomiczne i użytkowe -właściwa kategoria ekonomiczna tej fazy to  koszty produkcji(mają 2 punkty widzenia: makro  i mikroekonomiczny- koszty zewnętrzne i pośrednie, towarzyszące tzw. external costs) -  Produkcja- działalność gosp. Polegająca na fizycznym użytkowaniu czynnikami produkcji  (infrastruktura, uradzenia techniczne, zasoby pracy, teren czyli przetrzeb , organizacja procesow  pracy i produkcji, technologia), ktorych efektem jest otrzymanie produktu lub usługi transportowej.  Procesowi produkcji towarzyszy kategoria: koszt. -produkt ma zaspokoić jakaś potrzebę- jest popyt, wowczas przechodzimy do 2 fazy. 2.Faza wymiany (cena) -negocjowanie warunkow kupna- sprzedaży miedzy producentem a klientem -  Wymiana- przesunięcie produktu z fazy produkcji do fazy konsumpcji; proces negocjacji  między wytworami produktu a konsumentami; zbywanie i zakupywanie; proces ten kończy się  umową. Wymianie towarzyszy kategoria: cena. - cena- wartość produktu wyrażona w pieniądzach; wartość wymienna i użytkowa, np. opłata,  taryfa transportowa. 3.Faza konsumpcji (rynek) -fizyczne spożytkowanie produktu i zaspokojenie potrzeby przewozowej -konsumpcji towarzyszy kategoria: rynek transportowy -rynek - następuję popyt na produkt, akceptacja ceny i własności użytkowych 4.Faza podziału -polega na pełnym rozliczeniu ze wszystkich poprzednich 3 faz, -poniesione zostały łączne nakłady, znamy przychod z popytu i ostatecznie otrzymujemy: nadwyżkę(wartość dodatnia- zysk netto i brutto), lub deficyt(strata- nie pokrycie kosztow  poniesionych), -Podział- konfrontacja wszystkich układow występujących we wcześniejszych fazach; wynik finansowy (+,-) kosztu, ceny, przychodu, podatkow, kredytow. -kontynuacją jest: * reprodukcja prosta, czyli odwzorowanie dotychczasowego procesu, taka sam ilość  sprzedaży, nic się nie zmienia, * reprodukcja rozszerzona, czyli rozszerzenie dotychczasowego procesu, wzrost kosztow,  lepsze warunki zbytu, coś więcej niż to co osiągnięto, wzrost progresywny lub regresywny • reprodukcja zwężeniowa • Dwie fazy działalności gospodarczej w aspekcie techniczno- technologicznym: -w transporcie produkt nie pozostaje poza procesem ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz