Koszty zewnętrzne w transporcie – ich rodzaje oraz metody i formy internalizacji tych kosztów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1505
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koszty zewnętrzne w transporcie – ich rodzaje oraz metody i formy internalizacji tych kosztów - strona 1 Koszty zewnętrzne w transporcie – ich rodzaje oraz metody i formy internalizacji tych kosztów - strona 2

Fragment notatki:

Koszty zewnętrzne w transporcie –ich rodzaje oraz metody i  formy internalizacji tych kosztów      Koncepcję kosztów zewnętrznych  rozwinął Arthur Pigou w 1917 roku, definiując je jako  różnicę pomiędzy społecznym kosztem produkcji a kosztem produkcji ponoszonym przez  przedsiębiorcę. Jest to zatem sytuacja w której podmiot prywatny nie opłaca wszystkich  kosztów wynikających ze swojej działalności. Ma ona również miejsce w funkcjonującym  systemie opłat w transporcie i jest traktowana jako jego podstawowa wada.  Użytkownicy ponoszą bowiem wyłącznie koszty prywatne transportu (wewnętrzne), związane  bezpośrednio z wykorzystaniem środka transportu, które są jedynie częścią generowanych  kosztów społecznych. Do kosztów prywatnych zaliczyć można m.in. koszty czasu i paliwa  czy też akcyzę paliwową, wynikającą z systemu podatkowego. Pozostałe nieujęte w rachunku  odpłatności przez użytkownika koszty społeczne to koszty zewnętrzne. Jako że nie jest nimi  obarczany konkretny podmiot, są one nakładane na osoby trzecie, czyli otoczenie nie mające  związku z ich powstaniem, co więcej, często ponoszące negatywne skutki ich oddziaływania.    Rodzaje kosztów zewnętrznych:    - koszty zanieczyszczenia,  · Koszty zdrowia ludzkiego, czyli negatywne skutki dla zdrowia ludzkiego wynikające z  wdychania zanieczyszczeń powietrza  · Koszty szkód materialnych, czyli negatywne skutki dla budynków związane z degradacją  materiałów konstrukcyjnych,  · Koszty ponoszone na redukcję skażeń środowiska i zapobiegania skażeniom    - koszty hałasu,  · Uciążliwość, zakłóceniem spokoju jednostek narażonych na hałas spowodowany ruchem  · Koszty medyczne, dotyczą długoterminowych skutków zdrowotnych spowodowanych  narażeniem na hałas  · Straty produktywności człowieka, zmęczenie,    - koszty wypadków,  · Szkody materialne  · Koszty administracyjne  · Koszty medyczne  · Straty produkcyjne    - koszty kongestii i niedoboru,  · Zator: koszty czasu i koszty operacyjne  · Niedobór: koszty opóźnień i utraconych możliwości    - koszty zmian klimatu,  · Koszty działań ukierunkowanych na ograniczenie zmian klimatu.  · Koszty szkód spowodowanych wzrostem temperatury    Ogólnie ujmując składniki kosztów zewnętrznych to:  - koszty finansowe bezpośrednie- zaksięgowane wydatki ponoszone przez korzystających z  transportu np. wydatki budżetu na pokrycie strat w środowisku wywołane zanieczyszczeniami  - koszty finansowe pośrednie- wydatki nie rejestrowane w rachunkach księgowych ponieważ  nie pojawiają się na rynku np. straty wywołane śmiercią pracownika, 

(…)

… pracownika,
- koszty zapobiegania negatywnym skutkom transportu- np. poduszki powietrzne
- koszty zapobiegawcze- prowadzące do obniżenia kosztów zewnętrznych m.in. ekrany
dźwiękochłonne.
Podstawą internalizacji środowiskowych efektów zewnętrznych jest zasada
„zanieczyszczający płaci”, polegająca na tym, że koszty zewnętrzne dla społeczeństwa
pokrywa podmiot, który te koszty generuje. Udział transportu…
… się na rynku np. straty wywołane śmiercią pracownika,
- koszty zapobiegania negatywnym skutkom transportu- np. poduszki powietrzne
- koszty zapobiegawcze- prowadzące do obniżenia kosztów zewnętrznych m.in. ekrany
dźwiękochłonne.
Podstawą internalizacji środowiskowych efektów zewnętrznych jest zasada
„zanieczyszczający płaci”, polegająca na tym, że koszty zewnętrzne dla społeczeństwa
pokrywa podmiot, który te koszty generuje. Udział transportu drogowego w całkowitych
kosztach wynosi ponad 90%, generuje on tym samym ogromne koszty
zewnętrzne, dlatego też koncentracja uwagi na ich internalizacji dotyczyła w pierwszej
kolejności gałęzi transportu drogowego.
Podstawowe instrumenty ekonomiczne, które można wykorzystać w celu internalizacji
kosztów zewnętrznych to podatki , opłaty oraz handel uprawnieniami…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz