Cechy użytkowe produktu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2345
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cechy użytkowe produktu - strona 1 Cechy użytkowe produktu - strona 2

Fragment notatki:

Cechy użytkowe produktu (kryterium jakościowe): 1.szybkosc  –realizacja usługi, miernik :czas trwania przewozu) -jak szybko pokonuje proces[mM,km/h] 2.masowość  (miernik: liczba usług świadczonych , częstotliwość) -świadczy o tym, że usługa jest jednorazowa, a jako producent mogę nie mieć do niej dostępu; chcę  z niej skorzystać, ale nie zawsze mam dostęp do tej usługi; nakład usług w danym rejonie  pozwalająca spełnić parametry 3.dostepność   (możliwość nabycia, miernik: liczba   niezaspokojonych potrzeb) 4.niezawodność  (niezawodność produktu = niezawodność procesu, na czas i na miejsce) -produkt jest dostarczany we właściwym czasie i miejscu, nie ma opóźnień w dostawach, spełniony  jest harmonogram -można opisać za pomocą statystyk matematycznych 5.bezpieczenstwo  (miernik; liczba uszkodzeń, wypadków) -dotyczy przewoźnika 6.proekologiczność  (wpływ na środowisko) -czy usługa rodzi groźbę zagrożenia środowiska(np. przy przewozie przez Alpy stos. są bariery 7.pewność –  produkt jest dostarczany w odpowiednim potencjale liczbowym !taniość nie jest cecha jakościową, nie wiąże się z użytecznością miejsca. Metody określania wartości użytkowej produktu : 1 .stopien intensywności danej cechy w zbiorze wartości użytkowych ( w ramach całego nakładu)  np. szybkość 50%, masowość 5%, dostępność. 2 .procentowo albo punktowo; producent sam nadaj punkty , ocenia wg innych rynków, wg innych  producentów, porównuje z innymi w relacji z konkurentami. -Odbiorca w oparciu o te same cechy określa własna wizję cech oczekiwanych produktu; zespół  oczekiwań -finalny odbiorca(konsument)określa wektor konsumenta(zbiór własności użytkowych  pożądanych ) Jakość - stopień zbieżności pożądanych przez rynek właściwości z właściwościami oferowanymi  (spójność cech nadanych i pożądanych) -określa producent i odbiorca -to stopień w jakim wektor właściwości pożądanych(przez konsumenta)odpowiada(zbieżny jest) z  wektorem własności oferowanych(przez producenta) Badanie jakości  odbywa się przez: 1 .Odzwierciedlenie stopnia natężenia występowania cechy w całym zbiorze -gdy są one do siebie spójne, to wysoka jest jakość -określa się w jakim stopniu cechy odpowiadają sobie(porównanie 1 aspektu w macierzy dla  konsumenta i producenta) -przyjmujemy wagę dla każdego z punktów np100% to 10pkt- metoda punktowa wyróżniamy  jakość tak , że należy przyjąć ile punktów nas satysfakcjonuje, a produkt o niższej jakości jest nie do  zaakceptowania; jakość tu będzie zbieżna z wartością wymierną i użytkowa. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz