cechy produktu - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
cechy produktu - wykład  - strona 1 cechy produktu - wykład  - strona 2

Fragment notatki:


Wartość użytkowa- zespoł cech , właściwości, jakie posiada produkt, ktore zaspokoją  określone potrzeby ludzkie; wiąże się z pojęciem jakości i użyteczności dobra. Istota wartości użytkowej polega na tym , ze zmienia się wartość użytkowa; sprowadza się do tego  ze transport pozwala na zmianę potencjalnej Ww jaka nadał producent produktowi na Wu  rzeczywista, której oczekuje odbiorca, konsument. Transport tworzy użyteczność miejsca, pozwala  na przybliżenie Wu bliżej wartości realnej produktu transportowanego. Użyteczność miejsca- dzięki świadczonym usługom towar może być przemieszczany z  punktu P do K, użyteczność przestrzeni. -Wartość wymienna =0 i wartość użytkowa=0(gdy nie ma możliwości zbytu w ośrodku produkcji) - wartość użytkowa przejawia się w ośrodku konsumpcji, czyli tam gdzie jest zapotrzebowanie,  wtedy wartość wymienna jest wysoka -użyteczność miejsca powoduje, ze produkt nabiera wartości -działalność transportowa tworzy użyteczność miejsca, nadaje produktowi wartości wymienne i  użytkowe Zarządzanie produktem-czyli jak wytwarzać w sposob optymalny; zarządzanie procesami Cykl życia produktu- okres w jakim poprzez swoją wartość użytkową produkt jest w stanie  zaspokajać określone potrzeby. -optymalizacja cyklu życia produktu= optymalizacja procesu produkcji -kryterium czasu decyduje o efektywności ( im krotszy czas tym użyteczność lepsza i wyższa  efektywność) Optymalny cykl życia produktu- sprowadza się do skrocenia procesu produkcji; jak  najkrotszy cykl transportowy, cykl cyrkulacji towaru musi być krotki; Użyteczność produktu- wartość nadana przez producenta ale inaczej odbierana przez  odbiorcę; ma charakter subiektywny, indywidualny Jakość produktu - zbior subiektywnych odbieranych przez producenta i konsumenta  predyspozycji dozaspokajania potrzeb, -wiąże się z kategorią użyteczności; z punktu widzenia producenta jest to zespoł cech użytkowych  zdolnych do zaspokojenia określonych potrzeb, zgodnych z oczekiwaniami klienta; musi być w tym  układzie zbior cech, ktore określamy jako  wektor właściwości oferowanych  przez producenta produktu lub usługi. Cechy użytkowe produktu (kryterium jakościowe): 1.szybkosc –realizacja usługi, miernik :czas trwania przewozu)-jak szybko pokonuje  proces[mM,km/h] 2.masowość (miernik: liczba usług świadczonych , częstotliwość) -świadczy o tym, że usługa jest jednorazowa, a jako producent mogę nie mieć do niej dostępu; chcę  z niej skorzystać, ale nie zawsze mam dostęp do tej usługi; nakład usług w danym rejonie  pozwalająca spełnić parametry 3.dostepność (możliwość nabycia, miernik: liczba niezaspokojonych potrzeb) ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz