Metody wyznaczania cen za uslugi transportowe, taryfikatory- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1274
Wyświetleń: 3738
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody wyznaczania cen za uslugi transportowe, taryfikatory- opracowanie - strona 1 Metody wyznaczania cen za uslugi transportowe, taryfikatory- opracowanie - strona 2 Metody wyznaczania cen za uslugi transportowe, taryfikatory- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

18. Metody wyznaczania cen za usługi transportowe, taryfikatory.
metody wyznaczania cen w transporcie,
czynniki wpływające na wielkość stawek przewozowych.
Wiemy już, że głównym celem przedsiębiorstw transportowych i spedycyjnych jest zaspokajanie popytu klientów oraz osiąganie jak największych zysków. Dodatkowo procesy transportowe muszą być realizowane w taki sposób, aby towar został dostarczony na miejsce, we właściwym czasie, we właściwym stanie oraz po konkurencyjnej, względem innych firm przewozowych, cenie. Dowiemy się, jakie są sposoby ustalania cen za usługi transportowe.
Cena usługi transportowej jest pieniężnym wyrażeniem jej wartości. Powinna uwzględniać koszt własny produkcji usługi oraz zysk. Poniższy rysunek prezentuje metody wyznaczania cen w transporcie.
Struktura procesu cenotwórczego usług transportowych
Ceny usług transportowych mogą być różnicowane w zależności od:
gałęzi transportu,
zastosowanego środka transportu,
typów świadczonych usług transportowych oraz usług towarzyszących (np. potwierdzenie dostarczenia towaru),
oczekiwań klienta (np. dostawa ekspresowa).
Koszty usług transportowych realizowanych różnymi gałęziami transportu różnią się znacznie ze względu na wykorzystywane środki transportu oraz technologie przewozu. W związku z tym ceny oparte są na kosztach występujących w poszczególnych gałęziach transportu.
Niejednokrotnie usługi transportowe realizuje się przy udziale większej ilości gałęzi transportu (np. transport samochodowy - transport kolejowy - transport morski) jednak klient otrzymuje informację o jednej cenie za całość świadczonych usług. W tym przypadku ceny ustalane na podstawie odrębnych kalkulacji kosztów, odpowiednich dla każdej gałęzi transportu, a następnie sumowane w celu ujednolicenia. Ze zróżnicowaniem cen usług transportowych mamy również do czynienia w ramach jednej gałęzi transportu. Zależy to od rodzaju wykorzystywanego środka transportu, ponieważ koszt jednostkowy przewozu zmniejsza się wraz ze wzrostem ładowności środka przewozowego - czyli im większy pojazd, tym mniejsze są koszty przewozu np. l palety, osoby. Oczywiście pod warunkiem, że w pełni wykorzystujemy możliwości ładunkowe danego środka transportu. Dodatkowo cena jednostkowa za przewóz całego ładunku ulega również obniżeniu w miarę zwiększania się masy przesyłki.
W przewozach występuje także odrębność cen stosowanych w przewozach osób oraz w przewozach towarów. Różnice występują także w zasadach kalkulacji kosztów będących podstaw

(…)

…. umowna stawka za przejechany kilometr, umowna stawka za wykonanie szeregu określonych czynności zwią­zanych z czynnościami manipulacyjnymi, przewozowymi oraz doradczymi, zwana często jako stawka za fracht), które zostaną przedstawione w dalszej części rozdziału. Cena umowna jest często ustalana w wyniku negocjacji prowadzonych między usługodawcą a usługo­biorcą. Wysokość tej ceny w zasadzie nie podlega żadnym ograniczeniom prawnym. Są to ceny wolne, których wysokość jest kształtowana przez popyt i podaż. Ceny umowne można stosować w każdym przypadku, chyba że obowiązujące przepisy lub umowy międzynarodowe nie stanowią o stosowaniu ograniczeń w zakresie ustalania cen przez przedsiębiorstwa świadczące usługi transportowe, spedycyjne czy logistyczne.
System mieszany posiada pewne cechy obu wyżej…
… od wielkości ładunku czy długości przewozu. Przy stawkach degresywnych opłata za każdą jednostkę pracy przewozowej zmniejsza się wraz ze wzrostem jej rozmiarów pod wpływem wzrostu na przykład odległości przewozu. Stawki progresywne są odwrotnością stawek degresywnych, to znaczy wzrastają wraz ze wzrostem wielkości prac przewozowej (rzadko stosowane).
Czynniki wpływające na zróżnicowanie stawek transportowych…
… mieszanego jest ustalenie stawek transportowych dla poszczególnych tras przewozu na bazie planowanych rocznych strumieni towarowych i uzależnienie ich np. od liczby palet przewożonych na danym kierunku, a następnie przedstawienie usługobiorcy załącznika do umowy w postaci cennika/stawek taryfowych dla konkretnych rozwiązań.
Podstawową cechą ładunku mającą wpływ na stawkę przewozową jest ciężar właściwy
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (1)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

o-nn napisał(a):

2015-06-02 01:37:34

Witam serdecznie. Mam pytanie skad zostało to pytanie wzięte. Proszę o szybką odpowiedz. Chyba mam takie same ptania na egzamin i takie samo pytanie trafiło sie na tej samej pozycji 18