Praca przewozowa

note /search

Naładunek dynamiczny zd - wzór

  • Politechnika Warszawska
  • Technologia towarowych przewozów kolejowych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 392

podczas przebiegu wszystkich wagonów ładownych: - praca przewozowa [tkm netto], - przebieg wagonów ładownych (wagkm) ...

Wydajność przewozowa wagonów

  • Politechnika Warszawska
  • Technologia towarowych przewozów kolejowych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 357

sieci w określonym przedziale czasu (zazwyczaj roku). , gdzie licznik - praca przewozowa w skali roku, n...

Rozkład minimalny - wykład

  • Politechnika Warszawska
  • Drogowe układy komunikacyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1155

Rozkład minimalny - M min = ∑∑Tmin ij Rij M min - minimalna praca przewozowa [praca przewozowa...

Zagadnienia egzaminacyjne

  • Politechnika Warszawska
  • Systemy transportowe
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1225

oraz praca przewozowa polskiego systemu transportowego w przewozach pasażerskich i towarowych...

Mierniki - omówienie

  • Politechnika Warszawska
  • Ekonomika transportu
Pobrań: 140
Wyświetleń: 819

, pasażerowie; praca przewozowa tkm, pkm); w jednostkach wartościowych (wartość sprzedanych usług wyrażona...