Ceny w transporcie - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1918
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ceny w transporcie - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

CENY W TRANSPORCIE (TARYFY)
Cena zależy od - w skali makro (relacja popyt/podaż, cenowa elastyczność popytu, sytuacja konkurencyjna na rynku, stopień integracji państwa) w skali mikro (poziomu kosztu - wielkość masy towarowej, odl. przewozu, środek transportu, specjalne wymagania, okres realizacji, wielkość sprzedaży; forma płatności)
Ustalanie cen - umownie (taryfa naturalna), na podstawie taryfy (taryfa mieszana), na podstawie taryfy wartościowej (taryfa ad walorem)
Mieszany system taryfowy - uwzględnia odchylenia: dyferencyjne (zróżnicowanie dla obszarów, relacji, ładunków), prohibicyjne (wyższa stawka) lub preferencyjne (niższa stawka)
Taryfy wartościowe - uzależniona jest wysokość taryfy od wartości przewożonego ładunku, towar może zapłacić za transport tyle, ile zniesie. Górną granicę stawki taryfowej wyznacza elastyczność popytu na usługę tr., która jest odwrotnie proporcjonalna do wartości przewożonego towaru i z tego względu malejąca ze wzrostem taryfy. Systemowi temu sprzyja monopolistyczna pozycja przewoźnika.
Taryfa naturalna - zwiększenie substytucji transportowej oraz wolnej konkurencji Taryfa - to podany do publicznej wiadomości wykaz cen za usługi wraz z warunkami szczegółowymi określającymi sposób ustalania tych cen w konkretnym przypadku oraz zakres ich obowiązywania. Ceny w taryfie zawsze są jednostkowe.
Ustalanie taryf - grupowanie pewnych rodzajów przewozu ze względu na ładunek lub odległość i określania dla nich ceny - stawki taryfowej.
Stawka taryfowa - jednostkowa cena usługi transportowej dla miernika stanowiącego w danym przypadku jednostkę produkcji. Cena ta może wzrastać: proporcjonalnie (stawka zawsze taka sama dla każdej jednostki odl. przewozowej), degresywnie (stawka zmniejsza się w miarę wzrostu odległości przewozu), degresja strefowa (jednolita stawka dla określonej strefy odległościowej), system taryf średnich ryczałtowych (stawki jednolite, taryfa stała bez względu na odległość przewozu i ilość przewozów)
Różniczka pionowa - zróżnicowanie taryfy w zależności od odległości
Różniczka pozioma - zróżnicowanie taryfy w zależności od cech ładunku (ciężar ładunku, podatność przewozowa, pracochłonność, sposób przewozu)
Degresja wypadkowa taryfy - równoczesne uwzględnienie w taryfie różniczki poziomej i pionowej
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz