Transport w gospodarce przestrzennej

note /search

Pytania z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Transport w gospodarce przestrzennej
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2016

1.Wymień formy układów przestrzennych miast i określ rolę transportu w układzie satelitarnym miast 2.Wymień cechy, według których można scharakteryzować komponent transportowy dostępności. 3. Zdefiniuj pojęcie kongestii transportowej. Określ sp...

Wykład - Transport w gospodarce przestrzennej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Transport w gospodarce przestrzennej
Pobrań: 560
Wyświetleń: 2282

Transport w gospodarce przestrzennej. Wykład 1. Zmiany występujące w otoczeniu w odniesieniu do uwarunkowań przestrzennych prowadzą do narastającej mobilności osób i podmiotów gospodarczych. Intensyfikuje się ruchliwość w przestrze...

Wykład - Przesłanki nowego paradygmatu gospodarki przestrzennej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Transport w gospodarce przestrzennej
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1883

Transport w gospodarce przestrzennej. Wykład 2. Przesłanki nowego paradygmatu gospodarki przestrzennej: 1. Zróżnicowanie przestrzeni 2. Konieczność ochrony środowiska i zachowania go dla przyszłych pokoleń 3. Podmiotowość człowieka, jakość życia i znaczenie czynników społecznych w gospodarce przes...

Wykład - Przestrzeń jako element gospodarki przestrzennej.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Transport w gospodarce przestrzennej
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1736

Transport w gospodarce przestrzennej Wykład 3. Przestrzeń jako element gospodarki przestrzennej. Zaplecze transportowe jest to obszar ciążący z tymi ładunkami w kierunku określonego punktu komunikacyjnego. Rozważając to zagadnieni...

Wykład - Pozytywne cechy oddziaływania lasów na transport

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Transport w gospodarce przestrzennej
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1274

Transport w gospodarce przestrzennej Wykład 4. Pozytywne cechy oddziaływania lasów na transport: Zmniejszają prędkość wiatru, Łagodzą temperaturę powietrza, W procesach fotosyntezy zwiększają zasoby tlenu w atmosferze, którego ogromnym pożeraczem jest motoryzacja, Dostarczają drewno (pokłady k...

Wykład - Transport kombinowany

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Transport w gospodarce przestrzennej
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1582

Transport w gospodarce przestrzennej Wykład 5 Transport kombinowany - przewóz towarów w jednostkach ładunkowych lub pojazdach samochodowych różnymi gałęziami transportu w którym w celu zmniejszenia degradacyjnego wpływu na środowisko; jest transport kolejowy, morski lub śródlądowy zaś rola transpo...

Wykład - Transport a przestrzenne uwarunkowania rozwoju miast

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Transport w gospodarce przestrzennej
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1204

Transport w gospodarce przestrzennej Wykład 6 Transport a przestrzenne uwarunkowania rozwoju miast Znaczenie procesu urbanizacji: Proces zmian sieci osadniczej Rozwój ludności miejskiej w stosunku do niemiejskiej Rozwój miejskiego sposobu życia Zasady rozbudowy obszarów miejskich: Koncentrac...

Wykład - Transport w gospodarce przestrzennej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Transport w gospodarce przestrzennej
Pobrań: 525
Wyświetleń: 3087

Transport w gospodarce przestrzennej Wykład 7 Nadmierna koncentracja prowadzi do stymulowania ryzyka przestrzennego w działalności transportu. Nadmierna koncentracja przejawia się w: zanieczyszczeniu środowiska nadmiernej kongestii sfery usług w tym przede wszystkim transportowej Kongestię trans...