Wykład - Transport kombinowany

Nasza ocena:

3
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1547
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Transport kombinowany - strona 1 Wykład - Transport kombinowany - strona 2 Wykład - Transport kombinowany - strona 3

Fragment notatki:

Transport w gospodarce przestrzennej
Wykład 5
Transport kombinowany - przewóz towarów w jednostkach ładunkowych lub pojazdach samochodowych różnymi gałęziami transportu w którym w celu zmniejszenia degradacyjnego wpływu na środowisko; jest transport kolejowy, morski lub śródlądowy zaś rola transportu drogowego ograniczana jest do krótkich odcinków dowozowo - odwozowych.
Rozwój transportu kombinowanego jest powszechny. Przechodzi się od terminali kontenerowych na rzecz koncentracji procesów przewozowych. W konsekwencji powstają centra logistyczne. CENTRA LOGISTYCZNE
Dlaczego powstają centra logistyczne i czym one są?
Jakie mają znaczenie dla gospodarki regionalnej?
Przesłanki lokalizacji centrów logistycznych.
Centrum logistyczne - element składowy sieci logistycznej.
Sieć logistyczna - to zbiór elementów infra i suprastruktury zagospodarowania przestrzennego w postaci obiektów, takich jak magazyn, prace składowe, czy terminale powiązanych wzajemną infrastrukturą transportu oraz wykorzystującymi je niezależnymi przedsiębiorstwami, zaangażowanymi w realizację przepływów dóbr i usług. Centra logistyczne - to konkretne obiekty przestrzenne o określonej funkcjonalności, posiadające właściwą im infrastrukturę i organizację, w których są realizowane usługi logistyczne, związane w przyjmowaniem, magazynowaniem, rozdziałem i wydawaniem towarów oraz usługi im towarzyszące świadczone przez niezależne w stosunku do nadawcy lub odbiorcy podmioty gospodarcze.
Centrum logistyczne - to samodzielny podmiot gospodarczy, świadczący kompleksowe usługi logistyczne, realizując tym samym określone funkcje dystrybucyjne i zaopatrzeniowe na danym obszarze, dysponując:
Wydzielonym terenem(ok 100ha), i infrastrukturą ( drogi, place, parkingi, budynki);
Wyposażeniem technologicznym do przemieszczania i magazynowania oraz urządzeniami do zarządzania,
Wykwalifikowanym personelem,
Organizacją.
Cechy centrum logistycznego:
Współpraca przewoźników
Na terenie CL powinno działać co najmniej dwóch przewoźników
Multimodalność Dostęp do różnych gałęzi transportu, najczęściej do transportu kolejowego i samochodowego
Wielofunkcyjność
Szeroki zakres świadczonych usług, Dostępność oferowane usługi dla wielu podmiotów chodzi tu zarówno o dostęp do klientów wewnętrznych i zewnętrznych
Funkcje integracyjne
Stworzenie platformy integrującej przedsiębiorstwa z różnych branż.


(…)

…, liczby pasów, torów, rozkładu jazdy ( przy transporcie publicznym) oraz kosztów transportu;
Popytu ze strony użytkowników sieci transportowej ( transport pasażerski i towarowy);
Charakteru użytkowania sieci, który jest następstwem relacji między podażą i popytem na infrastrukturę. Charakter użytkowania sieci implikuje przestrzenną dystrybucję i natężenie przepływów transportowych oraz czas kosztów…
… logistycznej.
Koszt dostępności do rynku.
Dostępność powierzchni do budowy CL (władza lokalna).
Atuty jednostek terytorialnych uwzględnianie przy lokalizacji CL:
Położenie geograficzne,
Lokalizacja na przecięciu ważnych szlaków komunikacyjnych,
Istnienie specjalnej strefy ekonomicznej,
Dostępność dobrze wykwalifikowanej kadry,
Rozwinięte funkcje metropolitalne,
Niskie ceny terenów, sprecyzowana strategia…
… transportowymi.
Dostępność sieci transportowej - odległość do/od drogi transportowej stanowiącej element sieci.
Dostępność a osiągalność:
Dostępność przestrzenna - wiąże się z pokonywaniem przestrzeni, niezależnie od posiadanych przez użytkowników sieci środków finansowych. Osiągalność - dostępność szacowana z uwzględnieniem cech indywidualnych użytkownika sieci (np. dochody, możliwości fizyczne).
Dostępność…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz