Wykład - Centra logistyczne w przewozach Europa-Azja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1995
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Centra logistyczne w przewozach Europa-Azja - strona 1 Wykład - Centra logistyczne w przewozach Europa-Azja - strona 2 Wykład - Centra logistyczne w przewozach Europa-Azja - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 12
Centra logistyczne w przewozach Europa-Azja.
Centra logistyczne są w II i III korytarzu transportowym
Centra logistyczne w przewozach Europa-Azja:
Różnorodność infrastruktury transportu, z jaką mamy do czynienia w korytarzach transportowych, jest czynnikiem zachęcającym do lokalizowania tam centrum logistycznego. Można, więc stwierdzić, że korytarze transportowe są naturalnym miejscem budowy intermodalnych centrów logistycznych. Konieczność budowy centrów logistycznych wynika także z zasad współpracy z krajami Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej panuje pogląd, że transport intermodalny odgrywa pozytywną rolę w równoważeniu rozwoju transportu towarowego. Osiąganie równowagi pomiędzy poszczególnymi gałęziami transportu jest jednym z celów strategii średniookresowej do 2010 roku przedstawionej w Białej Księdze.
Przyczyny lokalizacji centrów logistycznych w korytarzach:
Korytarze transportowe są naturalnym miejscem budowy intermodalnych centrów logistycznych także z następujących powodów:
Wielogałęziowość transportu jest niezbędnym warunkiem realizacji centrum logistycznego jako platformy transportu intermodalnego
W korytarzach transportowych koncentruje się potok towarowy, który ciąży do centrum logistycznego ze względu na konieczność przeładunku, przepakowania oraz innych elementów obsługi realizacji procesu lub procesu obsługi klienta
Korytarze transportowe są największymi „ruchomymi magazynami”, które znajdują rozładowanie w punktach węzłowych, jakimi są centra logistyczne lub punkty odbioru wskazane przez odbiorcę.
Korzyści z lokalizacji centrów logistycznych:
Budowa centrów logistycznych pozwoli na: zwiększenie udziału jednostek ładunkowych w przewozach ładunków, a co za tym idzie usprawni proces przewozu i pozwoli obniżyć koszty funkcjonowania transportu. Zapewni to lepszą integrację różnych gałęzi transportu, poprzez stworzenie łańcuchów transportowych łączących przewóz, czynności ładunkowe i usługi logistyczne. Ponadto powstające terminale kontenerowe i centra logistyczne spowodują wśród przewozów intermodalnych i umożliwią zastosowanie w regionach nowoczesnych rozwiązań logistycznych, co przyczyni się do ich rozwoju i osiągania korzyści.
Centra logistyczne w korytarzach transportowych wschód-zachód:
Poniżej przedstawiono centra logistyczne zlokalizowane w II i III korytarzach transportowych
Lokalizacja centrów logistycznych w Polsce:
Na terenie Polski, w II korytarzu transportowym, zlokalizowane są:
Wielkopolskie Centrum Logistyczne - Stare Miasto S.A.
Clip Poznań
Śląskie centrum logistyki w Gliwicach


(…)

…. znajduje się również Terminal Celny.
Centrum świadczy ponadto usługi z zakresu spedycji samochodowej na trenie całego kraju krajów ościennych, szczególnie Niemiec, Czech, Słowacji i Węgier. Dokonuje także kompleksowej obsługi bocznic kolejowych.
Euroterminal Sławków:
Terminal Sławków jest Oddziałem Centrali Zaopatrzenia Hurtownictwa S.A. w Katowicach. Terminal jest użytkowany na styku linii szeroko…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz