Wykład - Przeprawa promowa Ust-Ługa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Przeprawa promowa Ust-Ługa - strona 1

Fragment notatki:

Wykład 11
Przeprawa promowa Ust-Ługa - Bałtijsk- Sassnitz:
Alternatywne połączenia c.d.:
Konkurencyjną dla Polski trasą tranzytową jest również południowy, równoleżnikowy korytarz transportowy, w którym łącznikiem między wschodem a zachodem Europy są Węgry. Magistrala kolejowa Lwów - Budapeszt - Wiedeń z odgałęzieniami na południe i zachód Europy stanowi dogodne i konkurencyjne dla polskiej trasy W-Z-W połączenie kolejowe dla przewozów między krajami Europy Zachodniej, a Japonią i innymi krajami Dalekiego Wschodu, przy wykorzystaniu Kolei Transsyberyjskiej na terytorium Rosji.
Na południe od Polski przebiega transeuropejska droga wodna tworzona z połączenia Renu, Menu i Dunaju. Kanał Ren-Men-Dunaj stał się nowoczesną magistralą wodną, łączącą potężny zespół portowy na północy (Antwerpia-Rotterdam-Amsterdam) z portem w Konstancy nad Morzem Czarnym. Z tego połączenia korzystają państwa pozbawione dostępu do morza (Czechy, Słowacja, Węgry, Austria) oraz inne położone przy tej magistrali wodnej. Port w Konstancy posiada dogodne połączenie morskie z Poti, który w ostatnim czasie spełnia rolę okna nie tylko dla Gruzji i wszystkich państw kaukaskich, ale także krajów Azji Środkowej (rys.).
Połączenie Europy Zachodniej z Azją z wykorzystaniem kanału Ren-Men-Dunaj:
Połączenie Europy Zachodniej z Azją i wykorzystaniem portu w Trieście:
Alternatywnym połączeniem w układzie Europa - Azja - Europa jest szlak wiodący z Europy Zachodniej przez port w Trieście, Morze Adriatyckie, dalej przez cieśniny Dardanele i Bosfor, Morze Czarne do Poti (rys. ).
Efekty dla państw przez których terytorium przebiegają korytarze transportowe:
Rozwojem korytarzy transportowych powinien być zainteresowany każdy kraj, zarówno w Europie, jak i poza nią. Inwestycje infrastrukturalne w korytarzach sprzyjają tworzeniu nowoczesnego, zintegrowanego systemu transportowego. Zachodzące w ostatnich latach procesy integracyjne i globalizacja gospodarki powodują, że inwestycje w korytarzach transportowych stały się koniecznością. Korytarze mają strategiczne znaczenie dla rozwoju międzynarodowej współpracy i realizacji przewozów tranzytowych, a fakt istnienia związków pomiędzy przewozami tranzytowymi a gospodarką kraju jest niezaprzeczalny. Tranzyt jako forma eksportu usług transportowych wpływa na bilans płatniczy i wysokość dochodu narodowego kraju tranzytowego. Zakres oddziaływania tranzytu na bilans płatniczy uzależniony jest od wielu czynników. Zwiększenie ilości ładunków, ich struktura, rozszerzenie zakresu oferowanych usług, użycie własnych środków transportowych wpływają na wzrost dochodów kraju tranzytowego. Nie bez znaczenia są także ceny i jakość oferowanych usług tranzytowych. Te dwa elementy stanowią ważne narzędzia w walce o zleceniodawców, o zaplecze tranzytowe. Ceny kształtują popyt i mogą potęgować obroty, co w rezultacie stymuluje dochody płynące z realizacji usług tranzytowych. Wpływy z tej działalności są funkcją zdolności produkcyjnej z jednej strony, a z drugiej - funkcją popytu na usługi tranzytowe.


(…)

…. pustych przebiegów i pełniejsze wykorzystanie potencjału transportowego
Temat: Centra logistyczne w przewozach Europa-Azja.
Centrum logistyczne - teren na którym wszystkie usługi logistyczne są w jednym miejscu: przeładunek towaru, magazynowanie, odprawa celna, gospodarka opakowaniami, znakowanie, przepakowywanie, usługi doradcze, towarzyszące, ubezpieczenie, Agen celny
Instytucja bankowa
Instytucja…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz