Wykład - Przesłanki nowego paradygmatu gospodarki przestrzennej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1869
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Przesłanki nowego paradygmatu gospodarki przestrzennej - strona 1 Wykład - Przesłanki nowego paradygmatu gospodarki przestrzennej - strona 2 Wykład - Przesłanki nowego paradygmatu gospodarki przestrzennej - strona 3

Fragment notatki:

Transport w gospodarce przestrzennej.
Wykład 2.
Przesłanki nowego paradygmatu gospodarki przestrzennej: 1. Zróżnicowanie przestrzeni 2. Konieczność ochrony środowiska i zachowania go dla przyszłych pokoleń 3. Podmiotowość człowieka, jakość życia i znaczenie czynników społecznych w gospodarce przestrzennej 4. Dynamika i ewolucja systemów przestrzenno - gospodarczych 5. Relacje deterministyczne i stochastyczne (relacje deterministyczne - zależności podlegające pewnym obiektywnym prawidłowościom) 6. Zmiany ciągłe i nieciągłe 7. Dyfuzja innowacji 8. Cele pozaekonomiczne, konflikty pomiędzy uczestnikami gospodarki przestrzennej i jej podmiotami oraz jednymi i drugimi 9. System wartości społeczeństwa, w tym etyka ekologiczna i ekonomiczna 10. Polityka przestrzenna.
Aktualnie gospodarka przestrzenna jest gospodarką w ujęciu przestrzennym. Występują 2 silnie związane z sobą rodzaje działań: gospodarka przestrzenna: polegająca na przemianie struktury przestrzeni ( strukturotwórcza)
gospodarowanie w przestrzeni: ma charakter funkcjonalny, oznacza tworzenie przestrzennych układów funkcjonalnych i kształtowanie efektownych powiązań przestrzennych.
Ad.1: pewna zmiana dotycząca wykorzystania terenu;
Ad. 2: pewna zmiana dotyczącą elementów występujących w terenie.
Obydwie prowadzą do celowych zmian w zagospodarowaniu przestrzeni. Oprócz zagospodarowania przestrzennego istotne jest także uwzględnienie problemów stanów przekształceń. Zagadnienie kształtowania relacji przestrzeni pomiędzy elementami zagospodarowania a środowiskiem przyrodniczym.
Cel: lepsza funkcjonalność, lepsze zagospodarowanie- obniżenie kosztów funkcjonowania.
Gospodarowanie przestrzenią- proces kształtowania zagospodarowania przestrzennego;
Gospodarowanie przestrzenią podmiotów gospodarczych: odpowiednie miejsce działalności;
Samorząd poprawia konkurencyjność danego regionu. Regiony konkurują między sobą: - innowacyjność obszaru;
- jakość zasobów pracy;
- jakość środowiska przyrodniczego;
- system transportowo-logistyczny. W układzie terytorialnym występuje konkurencja pomiędzy podmiotami a pomiędzy ogólnospołecznymi założeniami. Stąd też samorządy terytorialne odpowiedzialne są zagospodarowanie przestrzenne; gospodarowanie w przestrzeni domena podmiotów gospodarczych. Rys. Znaczenie gospodarki przestrzennej zależy od specyficznych właściwości przestrzeni: 1 . publiczny charakter przestrzeni: powszechna dostępność do korzystania z właściwości przestrzeni. Dostępność określona prawnie. Należy pamiętać, iż użytkowanie przestrzenne danego obszaru nie może prowadzić do konfliktów. Regulacyjna rola państwa.

(…)

… regulacji prawnych: geodezyjna, niematerialna;
Ustalenia geografii transportu:
Geografia transportu - zajmuje się:
wzajemnymi związkami zachodzącymi między środowiskiem przyrodniczym a transportem
prawidłowościami lub nieprawidłowościami rozmieszenia systemu transportowego.
Do zasadniczych problemów geografii transportu należy lokalizacja i regionalizacja infrastruktury transportu, funkcjonowanie systemów transportowych.
Drogi - są to pasy drożne lądu, wód lub korytarze powietrzne, w zasięgu których odbywa się przemieszczanie ładunków i pasażerów
Szlak transportowy - to zespół różnych dróg; szlak kolejowy to kilka linii a szlak dróg kołowych to zespół kilku dróg łączących miasta i inne osady, przy czym poszczególne drogi spełniają względem siebie funkcje komplementarne lub substytucyjne
Szlak komplementarny…
… przestrzeni. Dostępność określona prawnie. Należy pamiętać, iż użytkowanie przestrzenne danego obszaru nie może prowadzić do konfliktów. Regulacyjna rola państwa. 2. ograniczoność przestrzeni: przestrzeń należy traktować jako dobro rzadkie. Można poszerzać ograniczenie przez substytucję nakładów pracy i kapitału. Powoduje, ze można zmniejszać potrzebną przestrzeń( intensyfikacja rolnictwa).
Odkrywanie znaczeń przestrzeni: przestrzeń względna - przestrzeń ta tworzona jest w oparciu o inne wymiary: czasu i kosztów. przestrzeń absolutna: nie ulega zmianie, a inne tak. Odchodzi się od wykazywania przestrzeni w układzie horyzontalnym, a wybiera układ wertykalny. Ład przestrzenny : współzależne i racjonalne lokalizacje przemysłu, rolnictwa i osadnictwa
Konsekwencje wynikające z faktu, iż przestrzeń…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz