Wykład - Transport w gospodarce przestrzennej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 525
Wyświetleń: 3087
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Transport w gospodarce przestrzennej - strona 1 Wykład - Transport w gospodarce przestrzennej - strona 2 Wykład - Transport w gospodarce przestrzennej - strona 3

Fragment notatki:

Transport w gospodarce przestrzennej
Wykład 7
Nadmierna koncentracja prowadzi do stymulowania ryzyka przestrzennego w działalności transportu. Nadmierna koncentracja przejawia się w:
zanieczyszczeniu środowiska
nadmiernej kongestii sfery usług w tym przede wszystkim transportowej Kongestię transportową (zatłoczenie) określa się jako wzajemne oddziaływanie na siebie użytkowników infrastruktury transportowej i pojazdów, decydujące o wzroście jednostkowych kosztów transportu. Z uwagi na miejsce powstania można wyróżnić dwa rodzaje kongestii transportowej:
kongestie w sieci transportowej (kongestia na liniach oraz kongestia w punktach transportowych)
kongestie w środkach transportu
Do koszów zewnętrznych należy:
koszty zanieczyszczenia środowiska
koszty kongestii traktowane jako koszty ponoszone prez innych użytkowaników usług systemu transportowego w wyniku pojawienia się dodatkowego użytkownika
Zintegrowanie polityki planowania przestrzennego i transportu potrzebne jest by:
redukować koniecznosć podróży zmiejszać uzależnienie od samochodu
ograniczać rozwój na obszarach nie zainwestowanych redukować różnicę w kosztach utrzymania, podróżowania i korzystania z usług publicznych bez wstrzymywania wzrostu gospodarczego miasta czy regionu
redukować koszty pośrednie które mogą krępować transakcje na wielu rynkach
Istotne znaczenie dla równoważenia rozwoju miasta posiada stosowanie zintegrowanych strategii planowania przestrzennego i transportu. Dwa główne sposoby wdrażania ZSPPiT:
polityki planowania przestrzennego zmierzajace do ograniczenia potrzeby podróżowania (polityki dla „miasta jutra”, których zamierzeniem jest tworzenie nowych centrów lub regeneracja zainwestowanych terenów)
polityki transportowe zmierzające do poprawy dostępności poprzez szeroki wybór alternatyw transportowych (polityki dla „miasta na dzisiaj”)
Trzy wizje:
wizja zrównoważonego projektowania
wizja zrównoważonego budownictwa
wizja zrównoważonego transportu miejskiego
Typy zintegrowanych polityk planowania przestrzennego i transportu:
polityka zorientowana na rozwój transportu zbiorowego
poprawa dostęności transportu zbiorowego w istniejących osiedlach
nowe formy osadnictwa zorientowane na transport zbiorowy
nowa strategia rozwoju urbanistycznego
renowacja stacji kolejowych i terenów wokół nich
koncepcja „działania na rzecz rozwoju struktury zorientowanej na krótkie odległości”


(…)

… z wyodrębnieniem obszarów metropolitarnych wymagania z zakresu ochrony środowiska i zabytków z uwzględnienim obszarów podlegająycch ochronie rozmieszczenie infrastruktury społecznej o znaczeniu miedzynarodowym i krajowym
rozmieszczenie infrastruktury technicznej (sieci i obiektów) strategicznych zasobów wodnych i obiektów gospodarki wodnej o znaczeniu międzynarodowym i krajowych)
obszary problemowe o znaczeniu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz