Wykład - Pozytywne cechy oddziaływania lasów na transport

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1274
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Pozytywne cechy oddziaływania lasów na transport - strona 1 Wykład - Pozytywne cechy oddziaływania lasów na transport - strona 2 Wykład - Pozytywne cechy oddziaływania lasów na transport - strona 3

Fragment notatki:

Transport w gospodarce przestrzennej
Wykład 4.
Pozytywne cechy oddziaływania lasów na transport:
Zmniejszają prędkość wiatru,
Łagodzą temperaturę powietrza,
W procesach fotosyntezy zwiększają zasoby tlenu w atmosferze, którego ogromnym pożeraczem jest motoryzacja,
Dostarczają drewno (pokłady kolejowe, słupy do przesyłu energii elektrycznej, itp.),
Wpływają pozytywnie na dobre samopoczucie kierowców, stwarzając doskonałe warunki do odpoczynku w przerwach jazdy,
Uwrażliwiają osoby podróżujące na estetykę i piękno krajobrazu.
Występują również negatywne cechy oddziaływania lasów na transport:
Powodują poważne trudności przy trasowaniu linii komunikacyjnych,
Stanowią obfite rezerwaty wilgoci,
Płytko położone systemy korzeniowe, powodują niszczenie nawierzchni drogowych (pękanie lub tzw. wybrzuszanie nawierzchni jezdni),
Drogi prowadzące do przez tereny leśne wymagające częstszej naprawy z powodu występującej wilgotności powietrza i większych opadów,
Drogi śródleśne charakteryzują się ograniczoną widocznością i wymagają częstszego używania świateł przez kierowców.
II ujęcie: Społeczny system terytorialny: określenie stosowane jest dla podziału do poszczególnych obszarów kraju (np. wg podziału administracyjnego). Składnik społeczny - mieszkańcy, ich funkcjonowanie, aktywność społeczna, zawodowa, szereg innych, które mają zapewnić odpowiednią jakość życia. Generuje on władzę, która odpowiada za ten obszar;
rzeczowy - konkretny obszar z jego zagospodarowaniem. Np. budynki mieszkalne, cmentarze, pomniki, budynki świadczące usługi społeczne, budynki związane z wypoczynkiem, kulturą, infrastruktura. Te elementy tworzą elementy zagospodarowania przestrzennego.
Układy sieciowe:
Sieć transportowa,
Sieć telekomunikacyjna,
Sieć powiązań między nimi.
Zagospodarowanie transportowe znajduje odzwierciedlenie w infrastrukturze.
Infrastruktura - …”stworzone przez człowieka, trwale zlokalizowane liniowe i punktowe obiekty użytku publicznego, stanowiące podbudowę życia społeczno-gospodarczego, z uwagi na ich funkcje przemieszczania osób i ładunków (transport), wiadomości (łączność), energii elektrycznej (energetyka) i wody (gospodarka wodna).”
(A. Piskozub)
Infrastruktura społeczno-gospodarcza - …”podstawowe urządzenia i instytucje wraz z niezbędnym wyposażeniem….”
Podstawowe składniki infrastruktury ekonomicznej transportu:


(…)

… ze względu na funkcje pełnione w sieci transportowej :
Drogi krajowe - obejmują autostrady i drogi ekspresowe, międzynarodowe, drogi o znaczeniu obronnym, alternatywa dla płatnych autostrad oraz fragmenty obwodnic dużych miast (o łącznej długości 16,8 tys. km) drogi te oznaczone są odpowiednio literami A i S i liczbą jedno lub dwucyfrową;
Drogi wojewódzkie - łączące miasta mające znaczenie dla województwa lub dla obronności (o łącznej długości 27,4 tys. km) oznaczane są liczną trzycyfrową;
Drogi powiatowe - stanowiące połączenie miast będących siedzibą powiatów i gmin (o łącznej długości 123,0 tys. km) oznaczone są liczbą trzycyfrową i literowym wyróżnikiem województwa;
Drogi gminne - mające znaczenie lokalne (o łącznej długości 183,4 tys. km) oznaczone są liczbą czterocyfrową i wyróżnikiem literowym województwa.
Wyróżniamy 7 klas dróg rozpatrywanych ze względu na wymagania techniczne i użytkowe:
Autostrady - są przeznaczone wyłącznie dla samochodów i nie obsługuje przyległego terenu; wjazdy i wyjazdy są możliwe tylko w węzłach, są wyposażone w pasy służące do zatrzymywania się pojazdu i postoju pojazdu unieruchomionych z przyczyn;
Drogi ekspresowe zasadniczo krzyżują się z innymi drogami na różnych poziomach Drogi…
… infrastruktury drogowej.
1991-2001 sieć drogowa zwiększyła się o ponad 4,5tys.km, natomiast sieć kolejowa uległa redukcji o 1200km.
Drogi kołowe są kształtowane w oparciu o przyjęte zapisy planów przestrzennych. Sieć drogowa i pozostałe elementy zagospodarowania przestrzennego muszą ze sobą współdziałać na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Struktura sieci dróg samochodowych definiowane jest jako zespół cech…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz