Wykład - Transport a przestrzenne uwarunkowania rozwoju miast

Nasza ocena:

3
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Transport a przestrzenne uwarunkowania rozwoju miast - strona 1 Wykład - Transport a przestrzenne uwarunkowania rozwoju miast - strona 2 Wykład - Transport a przestrzenne uwarunkowania rozwoju miast - strona 3

Fragment notatki:

Transport w gospodarce przestrzennej
Wykład 6
Transport a przestrzenne uwarunkowania rozwoju miast
Znaczenie procesu urbanizacji:
Proces zmian sieci osadniczej
Rozwój ludności miejskiej w stosunku do niemiejskiej
Rozwój miejskiego sposobu życia
Zasady rozbudowy obszarów miejskich:
Koncentracja funkcji w określonej przestrzeni celem ukształtowania jednorodnych sfer
Zapewnienie powiązań funkcjonalnych pomiędzy poszczególnymi sferami
Rozdzielenie ruchu pieszego od zmotoryzowaniego
Budowa sieci dróg zapewniających najkrótsze odległościowo i czasowo dojazdu do pracy, punktów usługowych, naukowych, handlowych itp.
Kształtowanie więzi sąsiedzkich poprzez logiczne rozmieszczenie osiedli mieszkaniowych względem sieci ulic i dróg
Zachowanie wymogów ochrony środowiska
Fazy rozwoju procesów urbanizacyjnych:
Faza miasta przedindustrialnego związana głównie z rozwojem rolnictwa, rzemiosła, handlu
Faza skupionego miasta przemysłowego typowa dla okresu kształtowania się zalążków nowoczesnego przemysłu
Faza tworzenia się aglomeracji miejskich typowa dla okresu szczytowego rozwoju gospodarki przemysłowej
faza metropolizacji miejskich układów osadniczych jako wynik centralizacji życia ekonomiczno-społecznego
Wpływ transportu na miasto:
wpływ transportu na lokalizację miasta
wpływ transportu na rozwój miasta
wpływ transportu na funkcjonowanie miasta
a1. zwrócić uwagę należy na lokalizację generalną (która obejmuje położenie geograficzne i komunikacyjne). Przez położenie komunikacyjne rozumieniemy lokalizację miasta względem aktualnej sieci komunikacyjnej.
a2. wpływ transportu na rozwój miasta należy rozpatrywać z punktu widzenia zmiany
zasięgu przestrzennego miasta (jaki obejmuje obszar)
liczby ludności
kształtu miasta
wpływ transportu na przestrzenny zasięg miasta związany jest ze zmianami komunikacyjnej dostępności poszczególnych jego punktów. Zależność miasta od rodzaju komunikacji:
miasto o ruchu pieszym - 12 km2
miasto z komunikacją miejską - 76 km2
miasto z szybką koleją miejską - 450 km2
miasto o ruchu sam. os. - 700 km2
Kolejne formy przemieszczania decydujące o rozwoje przestrzennym miasta:
ruch pieszy i konny
tramawaj i autobus
metro i szybka kolej miejska
samochód osobowy


(…)

… osiedla)
Przesłanki uwzględniane przy planowaniu infrastruktury transportu w miastach:
specjalizacja ważniejszych ciągów
konstrukacja podstawowej sieci komunikacyjnej
przejrzystość układu sieci komunikacji
rowiązania mające na celu skrócenie dojścia do przystanków
zwiększenie częstotliwości ruchu pojazdów
wymogi środowiska przyrodniczego
Typowy transport zbiorowy jest tylko wiernym realizatorem jednej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz