Wykład - Przestrzeń jako element gospodarki przestrzennej.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1736
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Przestrzeń jako element gospodarki przestrzennej. - strona 1 Wykład - Przestrzeń jako element gospodarki przestrzennej. - strona 2 Wykład - Przestrzeń jako element gospodarki przestrzennej. - strona 3

Fragment notatki:

Transport w gospodarce przestrzennej
Wykład 3.
Przestrzeń jako element gospodarki przestrzennej. Zaplecze transportowe jest to obszar ciążący z tymi ładunkami w kierunku określonego punktu komunikacyjnego. Rozważając to zagadnienie widzimy ze posiada różny zasięg przestrzenny i przyjmuje różne rozmiary.
Zasięg zaplecza jest zróżnicowany pod względem:
- funkcji transportowej
- rozbudowanej infrastruktury transportowej. Zaplecze transportowe nie jest zjawiskiem stałym. Ciągle się zmienia w zależności od:
Zmiany potencjału punktów transportowych,
Polityka transportowa jaką prowadzi państwo,
Zagospodarowania przestrzennego.
Rozbudowa i modernizacja portów. Transport UE to w 80% transport morski. Odległość transportowa to odległość pomiędzy 2 punktami. Wyróżniamy 3 rodzaje odległości: Odległość przestrzenna teoretyczna - to linia prosta między dwoma punktami
relatywna - to najkrótsza odległość drogowa między dwoma punktami, w istniejącym systemie drogowym
Współczynnik bezwzględnego wydłużenia dróg:
Wbw = Wbw - współczynnik bezwzględnego wydłużenia dróg
Dr - długość relatywna drogi między dwoma punktami
Dt- długość teoretyczna;
Odległość czasowa - wyraża czas jaki konieczny jest do przebycia odległości między dwoma punktami Odległość ekonomiczna - wyraża koszt przewozu osób lub ładunków
Gęstość transportowa: Gt = O - lub Tkn - osobo lub tono km (w tys.)
Det - długość eksploatowanych dróg (w km)
Zmienność gęstości bada się zarówno w czasie jak i przestrzeni.
Strefy gęstości potrzeb przewozowych:
-Strefa silnej koncentracji potrzeb przewozowych wymagająca bardziej znacznego potencjału przewozowego i wysokiej sprawności transportowej;
-Strefa przejściowej - słabszej koncentracji potrzeb przewozowych wymagająca znacznego potencjału przewozowego i sprawności transportowej;
-Strefa słabej koncentracji potrzeb przewozowych wymagająca dostatecznego potencjału przewozowego i sprawności transportowej.
Istotne jest również analizowanie relacji występujących w zakresie przemieszczania. Chodzi o analizę przewozów wewnątrz regionu ja i międzyregionami.
Podział dróg publicznych ze względu na funkcje pełnione w sieci drogowej:
- krajowe - powiatowe
- wojewódzkie - gminne
Klasy dróg:

(…)

… inżynierskich:
Wzrost zużycia energii,
Wzmożona eksploatacja pojazdów,
Przyspieszone niszczenie nawierzchni drogi lub torowiska,
Znaczne wydłużenie drogi i zwiększenie jej terenochłonności,
Wydłużenie czasu budowy drogi,
Wzrost nakładów inwestycyjnych.
Konsekwencje przeprowadzenia dróg kołowych oraz linii kolejowych dolinami rzek:
Unikanie dużych wzniesień i łuków o małym promieniu,
Trasowanie wzdłuż zakrętów…
… dróg, łamanie drzew, opady - wzrost kosztów i spadek funkcjonalności, szadź, gołoledź - zwiększenie niebezpieczeństwa, mgła - całkowite wstrzymanie funkcjonowania transportu;
Temperatura - zbyt wysokie temperatury powodują rozmiękczanie nawierzchni dróg, wyginanie się szyn, trudność w chłodzeniu silników. Przy zbyt niskiej temperaturze pękają szyny, tworzą się dziury na drogach.
Opady - śnieg lub gołoledź, szadź. Duże znaczenie dla transportu lotniczego (szczególnie mgły ->na Mazowszu i w górach).
Wiatry - trąby powietrzne (powodują zakłócenia), halny (wywraca drzewa itp.), cofka (wiatr północny) nad morzem.
hydrosfera - sprawia trudności dla transportu drogowego (mosty) średnio na Wiśle odległość między mostami wynosi 50 km (mosty kolejowe),a mosty drogowe to 40 km. Występowanie bagien i mokradeł…
… gospodarczych,
Oddziaływanie środowiska na człowieka (zdrowie i życie),
Pozagospodarczy wpływ społeczeństwa na środowisko przyrodnicze.
W relacjach między transportem a środowiskiem pojawiają się ekologiczne bariery: Bariery pierwotne: wynikają ze specyfiki uwarunkowań środowiska przyrodniczego na danym obszarze.
Bariery wtórne: wynikają ze zmian w środowisku przyrodniczym w wyniku antropopresji (presja…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz