Organizacja notatki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 364
Wyświetleń: 3605
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja notatki - strona 1 Organizacja notatki - strona 2 Organizacja notatki - strona 3

Fragment notatki:...W nauce o organizacji stosowane są różne stopnie opisu organizacji. Niektóre opisują ją w sposób wycinkowi. Ewentualnie mogą kompleksowo opisywać organizację, bardziej ogólnie, wykorzystują związki przyczynowo-skutkowe danego działania. Jeżeli chce się przestawić problem jest on upraszczany = posługujemy się porównaniami, dążymy do uzyskania oczywistego znaczenia złożoności problemu. Nie ma najlepszych i jedynie słusznych rozwiązań zagadnienia. Należy rozpoznać wady i zalety, aby formułować wnioski w celu zlikwidowania wad i wzmocnienia zalet...

...Organizacja jako organizm = podejście to oparte jest na obserwacji zachowań organizmów żywych. Wszystkie organizacje charakteryzuje silna chęć istnienia utrzymania się na rynku (cel nadrzędny). Te zachowania pozwalają wyjaśnić postępowania i zachowania organizacji w sytuacjach kryzysowych i restrukturyzacji...

...Każda organizacja, aby mogła dobrze realizować swoje cele wymaga dobrze funkcjonującego systemu zarządzania. Zarządzanie jest dziedziną interdyscyplinarną. System zarządzania organizacją to uporządkowany zbiór stosowanych instrumentów oddziaływania na zasoby organizacji oraz zarządzający personel powiązany różnorodnymi relacjami tej organizacji z otoczeniem. System zarządzania nie ma charakteru uniwersalnego, musi być dostosowany do konkretnej sytuacji...

...Definicja systemu zarządzania:
Zbiór uporządkowanych, powiązanych ze sobą funkcji, zasad, technik etc., którymi organizacja posługuje się dla zaplanowania i skoordynowania pracy, zasobów organizacji, a w szczególności personelu, aby osiągnąć cele organizacji jako całości...
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz