Nauka o organizacji

note /search

Organizacja notatki

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Nauka o organizacji
Pobrań: 483
Wyświetleń: 3878

...W nauce o organizacji stosowane są różne stopnie opisu organizacji. Niektóre opisują ją w sposób wycinkowi. Ewentualnie mogą kompleksowo opisywać organizację, bardziej ogólnie, wykorzystują związki przyczynowo-skutkowe danego działania. Jeżeli chce się przestawić problem jest on upraszczany =...

Nauka o organizacji- wykłady

 • Wyższa Szkoła Biznesu w Poznań
 • Nauka o organizacji
Pobrań: 1372
Wyświetleń: 4851

Nauka o organizacji i zarządzaniu Nauka o organizacji- jako dyscyplina wiedzy, należy do dziedzin nauk ekonomicznych, a szerzej nauk humanistycznych. Od szczegółu do ogółu. Nauka ta ma charakter interdyscyplinarny, gdyż jest zasilana przez inne nauki, czerpie materiał do swych rozważań i ...

Zagadnienia na kolokwium z opracowaniem

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Nauka o organizacji
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2114

Pi_at-Borchuch. Notatka składa się z 6 stron. Scharakteryzuj 4 podstawowe funkcje zarządzania (138-140) Planowanie - za najistotniejszą treść funkcji planowania uznaje się formułowanie celów organizacji, określenie sposobów ich osiągania oraz oraz niezbędnych do tego zasobów. Decydujące znaczenie ...

Zagadnienia na kolokwium - nurty uwarunkowania, właściwosci zarządzani...

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Nauka o organizacji
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1946

Pi_at-Borcuch. Notatka składa się z 8 stron. Wieloznaczność pojęcia nauki Nauka - ogół wiedzy ludzkiej, uporządkowanej w system zagadnień i wyrażonej w sądach prawdziwych lub przypuszczeniach. System dyscyplin naukowych  NAUKA  Wiedza o rzeczywistości  Aspekt treściowy (system twierdzeń i hip...

Zagadnienia na kolokwium - teorie zarządzania

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Nauka o organizacji
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1512

Pi_at-Borcuch. Notatka składa się z 8 stron. Teoria X i Y D. McGregora Teoria X i Y przedstawia dwa odmienne poglądy na postawy ludzi. Teoria X jako negatywny, Teoria Y jako pozytywny. Teoria ...

Nauki o organizacji - spółki

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Nauka o organizacji
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1211

Nauki o organizacji Formy prawne2 Kapitał intelektualny19 Społeczna odpowiedzialność biznesu21 Współdziałanie organizacji23 Innowacja i przedsiębiorczość25 1 Formy prawne Osobowość prawna Zdolność jednostki do bycia podmiotem praw i obowiązków w stosunkach cywilnoprawnych Osoba prawna Podmiot sto...

Nauka o organizacji wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Nauka o organizacji
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1337

Przedmiot nauki o organizacji - to określony wycinek rzeczywistości który podlega analizie, którego analizuje się jego teorie, prowadzi badania. Przedmiotem NoO sa wszystkie org bez względu na ich wielkość, przedmiot działalności, cele. NoO jako samodzieln a dyscyplina naukowa - jest samodzielna...

Nauka o organizacji wykład - Statyczne i dynamiczne ujęcie organizacji...

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Nauka o organizacji
Pobrań: 399
Wyświetleń: 3318

Rzeczowe pojęcie organizacji. W tym pojęciu organizacja jest rzeczą, Składnikami organizacji są: Człowiek - w tym ujęciu jest traktowany jako zasób, rzecz. Jest bytem fizycznym (przedmiotowym), jak i także podmiotowym; jednostka czująca, myśląca, reagująca, działająca. Narzędzia - są to środki pr...

Nauka o organizacji- wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Nauka o organizacji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1176

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: rzeczowe- w tym ujęciu organizacja jest rzeczowa. Składnikami organizacji są: człowiek- w tym ujęciu traktowany jako zasób, rzecz; jest to byt secyficzny. Narzędzia- to źródło pracy wykorzystywane w organizacji dzięki którym człowiek przetwarza na...

Nauka o organizacji- wykład - Efekt synergii

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Nauka o organizacji
Pobrań: 70
Wyświetleń: 973

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: efekt synergii - synergia to zjawisko od kiedy istnieje człowiek. Jednak naukowe rozważania na ten temat pojawiły się w połowie XX w. Synergia jako zjawisko jest przedmiotem rozważań wielu nauk: socjologia, psychologia, S, cyfermetyki. Syneria to...