nauka o organizacji wykład - Statyczne i dynamiczne ujęcie organizacji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 231
Wyświetleń: 3052
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
nauka o organizacji wykład - Statyczne i dynamiczne ujęcie organizacji - strona 1 nauka o organizacji wykład - Statyczne i dynamiczne ujęcie organizacji - strona 2 nauka o organizacji wykład - Statyczne i dynamiczne ujęcie organizacji - strona 3

Fragment notatki:

Rzeczowe pojęcie organizacji. W tym pojęciu organizacja jest rzeczą, Składnikami organizacji są:
Człowiek - w tym ujęciu jest traktowany jako zasób, rzecz. Jest bytem fizycznym (przedmiotowym), jak i także podmiotowym; jednostka czująca, myśląca, reagująca, działająca.
Narzędzia - są to środki pracy wykorzystywane w organizacji, dzięki którym człowiek przetwarza przedmioty pracy uzyskując określane dobra,
Tworzywa - to przedmioty pracy, które człowiek wykorzystuje przy pomocy narzędzi do wytworzenia dobra.
Oprócz składników rzeczowych w organizacji wyróżnia się także tzw. PRZEDMIOTY INTENCJONALNE. Są to nieuchwytne, nie dające się łatwo zmierzyć, zbadać elementy, których wpływ na funkcjonowanie organizacji jest ogromny. To to, co człowiek myśli, czuje, do czego dąży. Stanowi to tzw. miękkie elementy organizacji, mają charakter jakościowy, ich istnienie związane jest z rzeczowymi składnikami organizacji.
STATYCZNE I DYNAMICZNE SKŁADNIKI ORGANIZACJI. Organizacja może być rozpatrywana w ujęciu czasowym i przestrzennym.
W ujęciu czasowym wyróżniamy organizacje statyczną i dynamiczną. Ujęcie statyczne - to te składniki, które w danym okresie czasu mają charakter stały np. zakresy uprawnień, odpowiedzialność, realizowane zadania.
Ujęcie dynamiczne - składniki ulegają zmianom w czasie, które są uwarunkowane czasem np. sposób wytwarzania, realizowane procesy, przepływy (inf., zasobów, ludzi), procesy decyzyjne.
Ujęcie przestrzenne organizacji sytuuję ją w danym miejscu w przestrzeni w określonym otoczeniu organizacji, specyficznym dla danej organizacji.
EFEKT SYNERGII: Synergia to takie współdziałanie czynników, które powoduj, że suma tych elementów jest wyższa od prostej sumy efektywności tych elementów. Oznacza to, że współpracująca ze sobą grupa jest w stanie wytworzyć więcej, a niżeli w pojedynkę. Efekt synergii może być określany jako: efekt promieniowania, wzmocnienia, harmonii, współpracy, obecności, facylitacyjny, połączony, 2+2=5.
Synergia to zjawisko zespolenia czynników, które powodują powstanie efektu złożonego przy spełnieniu następujących czynników: - osiągnięty efekt złożony jest różny pod względem przedmiotowym od efektu bazowego,
- osiągnięty efekt złożony jest wyżej wartościowany od efektu bazowego
Dyssynergia to zjawisko zespolenia czynników, które powodują powstanie efektu złożonego przy spełnieniu następujących czynników: - osiągnięty efekt złożony jest różny pod względem przedmiotowym od efektu bazowego,
- osiągnięty efekt złożony jest mniej wartościowany od efektu bazowego

(…)

… synergii. Pojawia się, gdy grupa dobrze ze sobą współpracuje. Często jest tak, że grupy osiągają dysynergie, lub tzw. Efekt myślenia grupowego. Czynniki przyczyniające się do powstania efektu synergii:
Osiągnięcie wprawy, która pojawią się wówczas gdy dana jednostka powtarza wykonywane operacje,
Stosowanie coraz bardziej efektownym maszyn i urządzeń,
Koncentracja sił i środków w przestrzeni i czasie…
… zarządzania to system gry sterowanej. Tzn. że istnieją osoby, które ją nadzorują, wpływają na jej przebieg.
WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA:
PERSPEKTYWA MODERNISTYCZNA
Wywodzi się z teorii systemów. Koncentruje się na organizacji i jej otoczeniu. To wzbogacenie ujęcia systemowego o podejście sytuacyjne oraz pewne elementy ujęcia behawioralnego. Uznaje istnienie niezależnego od człowieka świata.
PERSPEKTYWA SYMBOLIZUJĄCO-INTERPRETUJĄCA
Opiera się na koncepcjach zaczerpniętych z nauk humanistycznych. Zakłada się w niej, że poznanie świata, o ile w ogóle jest możliwe, podlega jeszcze weryfikacji, filtrowaniu przez podmiot poznający. Wynikają z tego różnego rodzaju błędy, zniekształcenia wynikające z np. błędu postrzegania.
Przyjęcie takiej perspektywy badawczej oznacza uwzględnienie następujących elementów:
Badanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz