Międzynarodowe stosunki polityczne - Spór międzynarodowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 812
Wyświetleń: 3472
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe stosunki polityczne - Spór międzynarodowy - strona 1 Międzynarodowe stosunki polityczne - Spór międzynarodowy - strona 2 Międzynarodowe stosunki polityczne - Spór międzynarodowy - strona 3

Fragment notatki:Powyższa definicja ma trzy elementy:
a) przedmiotem stosunków są działania wykraczające poza granice jednego państwa,
b) podmiotami mogą być zarówno suwerenne państwa, jak i uczestnicy niesuwerenni,
c) środowisko polityczne, w których dochodzi do interakcji jest zdecentralizowane, w przeciwieństwie do środowiska politycznego występującego wewnątrz poszczególnych państw
Na podstawie kryterium funkcjonalnego wyodrębniamy następujące rodzaje stosunków międzynarodowych:
- międzynarodowe stosunki polityczne (MSP),
- międzynarodowe stosunki gospodarcze (MSG),
- międzynarodowe stosunki wojskowe (militarne) (MSW),
międzynarodowe stosunki międzyspołeczne (MSM).

Główne fazy działań integracyjnych do połowy lat 50. XX wieku:
przekształcenie 16 kwietnia 1947 r. doraźnej pomocy amerykańskiej dla Europy Zachodniej w ramach tzw. Planu Marshalla w Organizację Europejskiej Współpracy Gospodarczej (OEEC);
utworzenie w marcu 1948 r. tzw. paktu brukselskiego o Unii Zachodniej z udziałem Belgii, Holandii, Luksemburga, Francji i Wielkiej Brytanii, przekształconego w 1954 r. w Unię Zachodnioeuropejską;
powołanie do życia 4 kwietnia 1949 r. Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO);
podpisanie w 1951 r. traktatu powołującego do życia Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS) z udziałem Belgii, Holandii, Luksemburga, Francji, Włoch i RFN;
podpisanie w marcu 1957 r. układu o Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) przez 6 krajów EWWiS.

Wykład 1 - Przedmiot i zakres MSP
1. Stosunki międzynarodowe a międzynarodowe stosunki polityczne
pojęcie i istota sm i msp,
relacje między pojęciami sm, polityka światowa i polityka międzynarodowa.
2. Stosunki międzynarodowe jako dyscyplina badawcza
metody badawcze w sm,
funkcje nauki o sm
3. Podstawowe kategorie w msp
polityka zagraniczna,
bezpieczeństwo, spór międzynarodowy,
konflikt zbrojny,
wojna,
pokój
stosunki międzynarodowe to transgraniczne interakcje podmiotów polityki w środowisku poliarchicznym. Powyższa definicja ma trzy elementy:
a) przedmiotem stosunków są działania wykraczające poza granice jednego państwa,
b) podmiotami mogą być zarówno suwerenne państwa, jak i uczestnicy niesuwerenni,
c) środowisko polityczne, w których dochodzi do interakcji jest zdecentralizowane, w przeciwieństwie do środowiska politycznego występującego wewnątrz poszczególnych państw Na podstawie kryterium funkcjonalnego wyodrębniamy następujące rodzaje stosunków międzynarodowych:
- międzynarodowe stosunki polityczne (MSP),
- międzynarodowe stosunki gospodarcze (MSG),
- międzynarodowe stosunki wojskowe (militarne) (MSW),
międzynarodowe stosunki międzyspołeczne (MSM). Międzynarodowe stosunki polityczne to transgraniczne stosunki polityczne
Oznacza to, że są one wynikiem stosunków między podmiotami polityki, głównie państwami z właściwym im procesem sprawowania władzy wykonywanym także w środowisku międzynarodowym. Transgraniczność oznacza, że są one realizowane w poliarchicznym i zdecentralizowanym środowisku międzynarodowym.
Stosunki międzynarodowe to rzeczywistość społeczna, na którą składają się uczestnicy i relacje zachodzące między nimi. Stosunki międzynarodowe to także dyscyplina naukowa zajmująca się tą rzeczywistością. Nauka o stosunkach międzynarodowych spełnia następujące funkcje: a) opisową (deskryptywną) - w jej ramach udziela się odpowiedzi na pytania: jak było lub jak jest obecnie, dokonanie opisu rzeczywistości międzynarodowej; b) wyja ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz